Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Aktualności
Konsultacje społeczne z przedsiębiorcami

W dniu 24 października br. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w ramach trwających konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (SRWŁ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie otworzył Pan Marszałek Witold Stępień podkreślając w swoim wystąpieniu, że rozwój regionu zależy głownie od jakości kapitału ludzkiego, kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych i społecznych w regionie. Wskazując na dominującą rolę małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej regionu Pan Marszałek zaznaczył, że działania samorządu województwa sprzyjać będą wzmocnieniu powiązań sieciowych oraz środowiska przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.

Read more...
 
Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt aktualizacji SRWŁ

W dniu 31 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1250/12 przyjął jednolity tekst projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.

Read more...
 
VI Posiedzenie Naukowej Rady Programowej

W dniu 19 czerwca 2012 r. odbyło się VI posiedzenie Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. W spotkaniu oprócz grona naukowców uczestniczyli: Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Marcin Bugajski – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Artur Stelmach – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Ewa Paturalska-Nowak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz członkowie Zespołu Ekspertów ds. aktualizacji SRWŁ.

Read more...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 5 of 17