Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Aktualności
Robocze konsultacje projektu założeń aktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do materiału stanowiącego przedmiot konsultacji prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”. Mamy nadzieję, że przedmiotowy materiał i zgłaszane uwagi przyczynią się do opracowania dokumentu odpowiadającego oczekiwaniom mieszkańców województwa. Konsultowany materiał stanowi pakiet wstępnych założeń, które będą omawiane i dyskutowane na kolejnych spotkaniach.

Read more...
 
Konsultacje założeń aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 dla przedsiębiorców z obszaru Województwa Łódzkiego

W dniu 30 marca br. w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 (sala nr 104, I piętro) odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców z obszaru województwa łódzkiego organizowane w ramach roboczych konsultacji założeń aktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”.Podczas spotkania omówione i poddane pod dyskusję zostaną: projekt analizy SWOT, wizja i misja oraz drzewo celów aktualizowanej Strategii.

Read more...
 
Naukowcy dyskutowali o strategii rozwoju regionu

Kolejne posiedzenie Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego odbyło się w dniu 1 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyli także: Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Marcin Bugajski - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Ewa Paturalska-Nowak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Artur Stelmach – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz członkowie zespołu roboczego ds. aktualizacji SRWŁ.

Read more...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 8 of 17