Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Aktualności
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Zarząd Województwa Łódzkiego zawiadamia:

o przystąpieniu do aktualizacji
„Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”
uchwalonej Uchwałą Nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r.

Read more...
 
Naukowcy debatowali nad propozycją celów strategii

W dniu 27 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. W spotkaniu uczestniczył Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Celem spotkania była dyskusja nad propozycją drzewa celów dla aktualizowanej strategii rozwoju województwa, przygotowaną przez zespół roboczy złożony z pracowników Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Read more...
 
Radomsko identyfikuje swoje potencjały

W dniu 17 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska samorządowcy dyskutowali o znaczeniu miast średniej wielkości dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

Read more...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /01_strategia/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«StartPrev11121314151617NextEnd»

Page 13 of 17