Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020 (zwana dalej POŚ) została opracowana w celu przedstawienia jej wraz z projektem Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020 do konsultacji społecznych oraz procedury opiniowania przez organy administracji państwowej (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi). Sporządzenie POŚ stanowi jeden z końcowych etapów postępowania w sprawie tzw. strategicznej oceny oddziaływania, mającego na celu przyjęcie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020 przez Zarząd Województwa Łódzkiego.


Tekst POŚ:

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020: STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020.