Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Współpraca samorządów w obszarze metropolitalnym Łodzi

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień zaproponował przedstawicielom samorządów czterech powiatów okalających Łódź - a także Zduńskiej Woli i Łasku – współpracę przy tworzeniu Łódzkiego Związku Metropolitalnego. Na konferencji zorganizowanej w dniu 24 marca 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi możliwości rozwoju obszaru metropolitarnego przedstawili m.in. prof. Tadeusz Markowski, kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem UŁ oraz Krzysztof Krzemiński z biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W spotkaniu udział wziął również Marcin Bugajski odpowiedzialny w Zarządzie Województwa za politykę regionalną.

Otwierając dyskusję, marszałek Stępień zwrócił uwagę, iż duży ośrodek jest największym magnesem przyciągającym inwestorów. Aby skutecznie konkurować o nich z innymi metropoliami, należy wzmacniać rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi i jej otoczenia. Współpraca samorządów pozwoli lepiej wykorzystać wewnętrzny potencjał aglomeracji łódzkiej, wynikający z jej zasobów i położenia.

Wszyscy przybyli na spotkanie samorządowcy – starostowie, prezydenci i burmistrzowie miast oraz wójtowie – otrzymali deklarację współpracy samorządów województwa łódzkiego w łódzkim obszarze metropolitalnym. Zakłada ona podejmowanie działań na rzecz utworzenia Łódzkiego Związku Metropolitalnego i rozwoju tego obszaru, szczególnie poprzez opracowywanie strategii rozwoju oraz współdziałanie z innymi związkami metropolitalnymi.

Aby przybliżyć zasady działania takiej organizacji i zdopingować samorządowców do zjednoczenia się, zaproszono przedstawicieli Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Krzysztof Krzemiński zaprezentował korzyści płynące ze współdziałania. Szczególne zainteresowanie uczestników spotkania wywołała możliwość ubiegania się o środki unijne w ramach wspólnych projektów.

 

{backbutton}