Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Spotkania konsultacyjne w podregionach

W związku z trwającym procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego organizuje cykl spotkań konsultacyjnych w Podregionach. Celem spotkań jest prezentacja wyników prac nad dokumentem oraz pogłębienie debaty na temat kierunków rozwoju województwa, zainicjowanej poprzez cykl konferencji informacyjnych w marcu i kwietniu br., które miały miejsce w Łodzi.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowiska przedsiębiorców oraz sektora pozarządowego z obszaru czterech podregionów. Włączenie szerokiego grona mieszkańców województwa w proces programowania strategicznego stanowić ma gwarancję właściwego wyboru kluczowych kierunków rozwoju regionu.

Spotkania odbędą się w Podregionie Wschodnim w dn. 18 maja 2012 r., w Podregionie Zachodnim w dn. 31 maja 2012 r., w Podregionie Centralnym w dn. 4 czerwca 2012 r. oraz Podregionie Północnym w dn. 6 czerwca 2012 r.

Materiały prezentowane na spotkaniu:

Organizacja procesu aktualizacji (PDF ~ 300 KB)

Bełchatów (PDF ~ 7,6MB)

Brzeziny (PDF ~ 6MB)

Łowicz (PDF ~ 6MB)

Sieradz (PDF ~ 7,8MB)

 

 

{backbutton}