Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Posiedzenie Naukowej Rady Programowej 26.10.2011 r.

26 października br. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi miało miejsce spotkanie Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. W spotkaniu, oprócz członków Rady, uczestniczyli także przedstawiciele BPPWŁ z Panią Dyrektor Ewą Paturalską-Nowak na czele, oraz przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Głównym celem posiedzenia NRP było omówienie propozycji obszarów funkcjonalnych stanowiących w pełni nowe podejście do planowania terytorialnego.

W wyniku analiz i studiów oraz diagnozy stanu istniejącego wyznaczonych zostało 5 obszarów funkcjonalnych, których rozwój wymaga wskazania strategicznych kierunków działań. Spotkanie zakończyła dyskusja, której konkluzją była aprobata przyjętych założeń.

 

{backbutton}