Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Konsultacje założeń aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 dla przedsiębiorców z obszaru Województwa Łódzkiego

W dniu 30 marca br. w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 (sala nr 104, I piętro) odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców z obszaru województwa łódzkiego organizowane w ramach roboczych konsultacji założeń aktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”.Podczas spotkania omówione i poddane pod dyskusję zostaną: projekt analizy SWOT, wizja i misja oraz drzewo celów aktualizowanej Strategii.

Przedmiotowe spotkanie będzie stanowiło okazję do wymiany opinii na temat proponowanych kierunków rozwoju regionu oraz przyczyni się do opracowania dokumentu, który będzie odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców województwa i przyczyni się do właściwego ukierunkowania funduszy unijnych dostępnych po roku 2013.

Zgłoszenia proszę przekazywać na adres poczty elektronicznej: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do dnia 27 marca br. (decyduje kolejność zgłoszeń). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat spotkania proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Koćwinem (tel.: 42/ 66 33 110, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

{backbutton}