Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Robocze konsultacje projektu założeń aktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do materiału stanowiącego przedmiot konsultacji prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”. Mamy nadzieję, że przedmiotowy materiał i zgłaszane uwagi przyczynią się do opracowania dokumentu odpowiadającego oczekiwaniom mieszkańców województwa. Konsultowany materiał stanowi pakiet wstępnych założeń, które będą omawiane i dyskutowane na kolejnych spotkaniach.

Zamieszczony poniżej materiał obejmuje wersję roboczą projektu analizy SWOT, wizji, misji, drzewa celów, matrycy celów i obszarów funkcjonalnych, opracowanych przez zespół ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Tadeusza Markowskiego.

Materiały do pobrania:

Analiza SWOT, Misja, Wizja, Drzewo Celów, Matryca Celów, Obszary Funkcjonalne (JST, PRZEDSIĘBIORCY) (Plik PDF ~5,2 MB)

Formularz Zgłaszania Uwag (plik DOC)

Tabela finansowa dla ASRWŁ(plik XLS)

 

{backbutton}