Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020

W dniu 26 marca 2012 r. w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa poświęcone omówieniu wstępnych założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. W spotkaniu udział wzięli: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Marcin Bugajski – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Wstępne założenia dotyczące celów strategii i kierunków działań, a także projekt wizji rozwoju zaprezentował prof. Tadeusz Markowski, który jest szefem Zespołu Ekspertów opracowujących aktualizację Strategii.

Było to pierwsze spotkanie w szerokim gronie samorządowców, na którym przedstawiony został projekt założeń nowego dokumentu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, powiatów, jak i największych miast naszego województwa. Pan Marszałek Stępień podkreślił, że udział przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w opracowywaniu już wstępnych założeń dokumentu jest niezwykle istotny. Tworzony dokument powinien jak najlepiej odpowiadać potrzebom mieszkańców województwa i specyfice naszego regionu, dlatego proces uspołecznienia dokumentu rozpoczyna się na wstępnym etapie i stanowi przygotowanie do właściwych konsultacji społecznych projektu dokumentu, które odbędą się w drugiej połowie roku. Pan Marszałek zaprosił do aktywnej współpracy z zarządem Województwa Łódzkiego, zachęcił do przeanalizowania zaprezentowanych materiałów oraz do zgłaszania uwag i propozycji zmian.

Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego było pierwszym spotkaniem informacyjno-konsultacyjnym z, trzech jakie Zarząd Województwa Łódzkiego zaplanował na tym etapie przygotowywania dokumentu. Kolejne spotkania planowane są na dzień 30 marca (dla przedsiębiorców) oraz 2 kwietnia (dla organizacji pozarządowych).

 

{backbutton}