Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Spotkanie informacyjne z organizacjami pozarządowymi w sprawie aktualizacji Strategii

W dniu 2 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi  z obszaru województwa łódzkiego zorganizowane w ramach cyklu spotkań informacyjnych na temat założeń aktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”.

Spotkanie stanowiło wstęp do właściwych konsultacji społecznych projektu dokumentu, które odbędą się w drugiej połowie roku. Jego celem było zapoznanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z założeniami  Strategii (projekt analizy SWOT, wizja, misja oraz drzewo celów), a także zebranie opinii i uwag do proponowanych kierunków rozwoju Województwa.

W spotkaniu, prócz reprezentantów organizacji pozarządowych, uczestniczyli: Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, przedstawiciele Zespołu Ekspertów, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Departamentu Polityki Regionalnej.
Pan Marszałek Witold Stępień otwierając spotkanie wyraził nadzieję, że dzięki wczesnemu uspołecznieniu proponowanych założeń Strategii uda się wypracować jak najlepsze rezultaty procesu aktualizacji tak, by nowy dokument odzwierciedlał potrzeby mieszkańców regionu i sprzyjał trwałemu rozwojowi województwa. Zachęcał także do czynnego uczestniczenia nie tylko na etapie prac nad Strategią ale również na etapie jej realizacji.
Kolejnym etapem roboczych konsultacji będzie cykl spotkań warsztatowych poświęconych poszczególnym filarom Strategii, które odbędą się w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 w następujących terminach:
- 16.04.br godz. 14:00 spójność gospodarcza
- 18.04.br godz. 14:00 spójność społeczna
- 19.04.br godz. 14:00 spójność przestrzenna
- 20.04.br godz. 14:00 sprawne zarządzanie w sektorze publicznym
Rekrutacja uczestników na warsztaty prowadzona jest w dniach 2 - 10 kwietnia 2012 r. Udział w warsztacie wymaga zgłoszenia pisemnego w formie elektronicznej na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


{backbutton}