Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu aktualizacji SRWŁ

W dniu 25 września  2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałą Nr 1563/12 projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 uwzględniający rekomendacje z prognozy oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, celem przedłożenia do konsultacji społecznych.

Konsultacje trwać będą od 29 września do 5 listopada 2012 roku. W tym terminie zbierane będą uwagi do dokumentów, które można zgłaszać drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście (szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do konsultacji społecznych). W tym czasie odbędą się również spotkania konsultacyjne w podregionach oraz spotkania z partnerami gospodarczymi i społecznymi, które również będą okazją do zapoznania się z dokumentami i dyskusji na temat kierunków rozwoju województwa do roku 2020.

 

{backbutton}