Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ w podregionie wschodnim

W dniu 2 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu podregionu wschodniego.

Jednym z głównych tematów poruszanych w trakcie dyskusji były kwestie możliwości realizacji projektów z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej. Temat dróg, w szczególności dróg lokalnych, jest tematem podkreślanym przez samorządowców, co wskazuje jak duże potrzeby w tym zakresie występują wciąż w naszym województwie. Ponadto zainteresowanie budziły kwestie związane z realizacją projektów partnerskich, które zakładają konieczność zawiązywania współpracy zarówno z partnerami prywatnymi jak i między samorządami. Uczestnicy spotkania podnosili również zagadnienia związane z możliwościami rozwoju obszarów wiejskich, jak również wspierania innowacyjności.

Ponadto tematem dyskusji była relacja tworzonej SRWŁ do przyszłego programu operacyjnego. Przedstawiciele samorządów lokalnych byli zainteresowani przyszłym kształtem programu jak również zasadami na jakich będzie realizowany.

Na zakończenie spotkania uczestnicy spotkania zostali zachęceni do zgłaszania uwag do projektu dokumentu.

 

{backbutton}