Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

Raporty, analizy, publikacje

W związku z zakończeniem realizacji projektu Samorządu Województwa Łódzkiego pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”, poniżej przedstawiamy raporty z dwóch badań realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, działające w strukturach Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.


Raport „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy”, jest wynikiem badań prowadzonych we współpracy z Mazowieckim Obserwatorium Terytorialnym. Jego głównym celem było określenie potencjałów rozwojowych i związków funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy oraz kosztów i korzyści dla obszaru metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego.


Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy” – raport końcowy
Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy” – materiał uzupełniający


Raport „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych” jest wynikiem badań własnych, których głównym celem było określenie możliwości współpracy w branży zaawansowanych materiałów budowlanych dla podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Tematyka badań była uwarunkowana zapisami strategii rozwoju województw łódzkiego i świętokrzyskiego oraz współpracą obu samorządów.


Raporty, analizy, publikacje„Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”
Koszty i korzyści wynikające z funkcjonowania Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych