Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

15 marca 2021 r. rozpoczynamy cykl spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Planowane są łącznie 4 spotkania konsultacyjne zgodnie z założonym harmonogramem:

  • 15 marca br. godz. 10:00-12:30 - konsultacje z przedstawicielami JST
  • 15 marca br. godz. 13:00-15:30 - konsultacje z przedstawicielami JST
  • 19 marca br. godz. 10:00-12:30 - konsultacje z przedstawicielami różnych środowisk (m.in. szkolnictwa wyższego, edukacji, instytucji kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i instytucji rolniczych, przedsiębiorców, IOB, NGO, sektora transportu i logistyki)
  • 19 marca br. godz. 13:00-15:30 - konsultacje z przedstawicielami JST

Wszystkie spotkania zostały zaplanowane w formule online, a transmisja dostępna będzie na kanale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na YouTube.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Konsultowany dokument jest dostępny w zakładce Konsultacje społeczne

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 można zgłaszać do 9 kwietnia 2021 r.

Więcej

Kolejne spotkanie Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego odbyło się 3 marca 2021 r. w formule online. Tematem przewodnim było omówienie postępu prac nad opracowaniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz przedstawienie wstępnej Diagnozy na potrzeby sporządzenia ww. Planu.

Na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu – Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, w spotkaniu uczestniczyli: Pan Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pan Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, samorządowcy, przedsiębiorcy, reprezentanci jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych. W spotkaniu wzięli również udział Członkowie Grupy Roboczej opracowującej TPST WŁ.

W trakcie spotkania p. Daniel Baliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił kwestie dotyczące Umowy Partnerstwa w kontekście transformacji w regionie. Ponadto w trakcie spotkania zaprezentowała się również firma doradcza PwC Advisory, która dzięki Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera województwo w opracowaniu TPST WŁ. PwC Advisory przedstawiło Członkom Zespołu zakres i etapy wsparcia doradczego oraz otoczenie regulacyjne i źródła finansowania przedsięwzięć transformacyjnych w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Na spotkaniu Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego zaprezentował Zespołowi stan prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji WŁ oraz omówił zakres przedsięwzięć związanych z łagodzeniem negatywnych skutków sprawiedliwej transformacji Zagłębia Górniczo – Energetycznego Bełchatów zgłoszonych do TPST WŁ w ramach prowadzonego naboru. Kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w BPPWŁ przedstawiła Diagnozę do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WŁ tj. wstępny zarys obszaru transformacji, wyzwania, cele i kierunki działań. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił harmonogram dalszych prac nad Planem, w tym konieczność przedłożenia wstępnego zarysu dokumentu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do końca marca 2021 r.

Spotkanie zakończył i podsumował Pan Marszałek Grzegorz Schreiber, dziękując za udział i merytoryczną dyskusję, informując jednocześnie o planowanym kolejnym posiedzeniu gremium.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

12 + 11 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl