Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Spotkania dla jednostek samorządu terytorialnego z regionu łódzkiego zostały zorganizowane w Piotrkowie Trybunalskim, Łowiczu i Sieradzu. Z samorządowcami zainteresowanymi nową Strategią rozwoju województwa, spotkali się Wicemarszałek Zbigniew Ziemba, Członkowie Zarządu WŁ Robert Baryła i Andrzej Górczyński oraz przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ – jednostek odpowiedzialnych za opracowanie dokumentu.
Uczestnicy konsultacji zapoznali się z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej regionu. Przedstawione zostały najważniejsze wyzwania, przed którymi stanie województwo łódzkie w najbliższym dziesięcioleciu. Omówiono także cele i kierunki działań odpowiadające na wskazane wyzwania, oraz sposób ich wdrożenia i finansowania. Podsumowaniem każdego ze spotkań była dyskusja, z której wnioski zostaną przeanalizowane i wykorzystane do dalszych prac nad nową Strategią.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkań.

 

Więcej

5 grudnia 2019 r. w sali sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko do SRWŁ 2030. Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk. Samorząd regionalny reprezentowała ponadto Dyrekcja oraz pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ oraz Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego – jednostek odpowiedzialnych za opracowanie Strategii.

W spotkaniu aktywny udział wzięli przedstawiciele m.in. środowiska akademickiego, instytucji badawczych, ochrony zdrowia, kultury, edukacji i pomocy społecznej do których było adresowane drugie ze spotkań konsultacyjnych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej regionu oraz przedstawiono najważniejsze wyzwania, przed którymi stanie województwo łódzkie w najbliższym dziesięcioleciu. Omówiono cele i kierunki działań odpowiadające na wskazane wyzwania, oraz sposób ich wdrożenia i finansowania. Następnie odbyła się dyskusja, z której wnioski zostaną przeanalizowane i wykorzystane do dalszych prac nad dokumentem.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omówioną podczas spotkania.

 

Więcej

Kontrakt terytorialny

Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy Radą Ministrów a zarządem województwa, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju 

Strategia rozwoju 2020

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest jednym z najważniejszych dokumentów samorządu województwa określającym wizję rozwoju

Krajowe dokumenty strategiczne

Podstawą aktualnie obowiązującego systemu zarządzania rozwojem kraju jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku

Skontaktuj się 

Nowe pole

5 + 3 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl