Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

28 sierpnia 2018 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (zmieniona Uchwałą Nr III/44/19 SWŁ z dnia 29 stycznia 2019 r.). Tym samym Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego wraz z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Ekspertami rozpoczął prace nad najważniejszym dokumentem samorządu województwa.

Więcej

Kontrakt terytorialny

Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy Radą Ministrów a zarządem województwa, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju 

Strategia rozwoju 2020

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest jednym z najważniejszych dokumentów samorządu województwa określającym wizję rozwoju

Krajowe dokumenty strategiczne

Podstawą aktualnie obowiązującego systemu zarządzania rozwojem kraju jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku

Skontaktuj się 

Nowe pole

15 + 10 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl