Aktualności

W związku z podaniem do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, przez 21 dni możliwe było składanie uwag i wniosków do Założeń do TPST WŁ. Proces zakończył się 30 listopada 2020 r. Zarejestrowanych zostało 29 formularzy z uwagami i wnioskami. Zostaną one rozpatrzone, poddane analizie oraz uwzględnione w kolejnym etapie opracowywania TPST WŁ.

Skontaktuj się 

Nowe pole

5 + 11 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl