Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

W związku z przyjęciem programów operacyjnych przez Komisję Europejską, Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego został zaktualizowany o zapisy odnoszące się do zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 15 lipca 2015 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę Nr 768/15 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz udzielenia upoważnienia. Dokument został podpisany w dniu 29 lipca 2015 r.

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego

Skontaktuj się 

Nowe pole

1 + 3 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl