Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Nabór w ramach inwestycji A 1.3.1

Ruszył nabór wniosków w ramach inwestycji A 1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy gmin.

Środki przeznaczone są na bezzwrotną refundację wydatków poniesionych przez gminy na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na sporządzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.

Nabór trwa od 21 maja 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to: 871 290 000,00 zł

Szczegółowe informacje poniżej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-wdrozenia-reformy-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-wsparcie-dla-gmin--inwestycja-a131

Więcej

Newsletter Green Deal Funding

Najnowsze informacje o możliwościach pozyskania finansowania w ramach Zielonego Ładu. W poniższym biuletynie informujemy o możliwościach finansowania i inicjatywach wspierających zrównoważony rozwój i przejście na neutralność klimatyczną. W tym wydaniu skupiono się m.in. na możliwościach wsparcia w ramach NetZeroCities dla miast ambitnych klimatycznie, rodzajach wsparcia finansowego dla projektów dotyczących transformacji energetyczne. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z tych inicjatyw!

  1. Weź udział w kształtowaniu wsparcia klimatycznego i wypełnij ankietę

Platforma Misji zarządzana przez konsorcjum NetZeroCities consortium pomaga miastom w osiąganiu ich celów klimatycznych, oferując dostosowane do ich potrzeb wsparcie. Obejmuje to strategiczne pilotaże w zakresie innowacji, poprzez wykorzystanie lokalnych ekosystemów i wspieranie powiązań z różnymi szczeblami zarządzania dla lepszego zrozumienia potrzeb miast i zapewnienia dostosowanego wsparcia. Eksperci Platformy opracowali ankietę oceniającą potrzeby.

Pomóż kształtować wsparcie oferowane przez NetZeroCities wypełniając ankietę.

Ankietę można wypełnić do 17 maja 2024 r.

Tutaj znajdziesz szczegółowy opis różnych form wsparcia dostępnych w ramach programu NetZeroCities dla miast niebędących częścią Misji.

  1. Forum Miast 2025 – nabór na miasto-gospodarza już otwarty

Czy jesteś zainteresowany bycia gospodarzem lub współorganizacją wydarzenia poświęconego polityce spójności UE w swoim mieście?

Forum Miast to wydarzenie organizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) i skupiające się na miejskim wymiarze polityki spójności UE. Szóste Forum Miast odbędzie się w czerwcu 2025 r. i zgromadzi szeroką grupę zainteresowanych tj.: beneficjentów, decydentów i praktyków zajmujących się polityką miejską. Tematyka wydarzenia będzie dotyczyła przede wszystkim zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Europie. Forum zostanie zorganizowane i sfinansowane w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej, ale oczekuje się również wkładu miasta-gospodarza.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej oraz w dokumencie informacyjnym dla kandydatów. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkursu, prosimy o kontakt pod adresem: communication@urban-initiative.eu.

Nabór wniosków trwa do 13 maja 2024 r. do godziny 14:00.

  1. Działania Innowacyjne EUI – Trzeci nabór wniosków

Zaproszenie skierowane przez Europejską Inicjatywę Miejską do składania wniosków w ramach Działania Innowacyjne (EUI-IA). Celem będzie poszukiwanie innowacyjnych projektów skupiających się na transformacji energetycznej i technologii w miastach. Każdy projekt może otrzymać do 5 milionów euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt musi zostać zrealizowany w ciągu 3,5 roku.

Nabór wniosków rozpocznie się w maju 2024 r. na stronie.

  1. Pierwszy otwarty nabór Pathways2Resilience – wydłużony termin składania wniosków

Uprzejmie przypominamy, że nadal przyjmowane są wnioski do pierwszego otwartego naboru Pathways2Resilience (P2R). Celem P2R jest zapewnienie 40 regionom lub gminom wsparcia finansowego w wysokości do 210 000 euro w drodze umów o subgrant na projekty transformacyjne trwające do 18 miesięcy. Regiony i społeczności otrzymają pomoc w opracowaniu skutecznych, transformacyjnych planów adaptacyjnych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Termin przedłużony do 6 maja 2024 r. o godz. 12:00.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem Green Deal pod adresem: greendeal@cor.europa.eu.

Aktualne informacje o Green Deal Funding możesz znaleźć tutaj.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

1 + 15 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl