Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Jest to najnowsza edycja Green Deal Funding Alert, miesięcznego biuletynu, który informuje Cię o możliwościach finansowania i inicjatywach, które wspierają zrównoważony rozwój i przejście na neutralność klimatyczną. Ta edycja pokazuje, jak ubiegać się o finansowanie odbudowy morskiej i wodnej, adaptacji do zmian klimatu i projektów renowacji kierowanych przez obywateli oraz obejmuje zestaw narzędzi do rozwoju i rewitalizacji obszarów wiejskich. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z tych inicjatyw!

  1. Horyzont Europa – trzy nowe zaproszenia do składania wniosków w sprawie przystosowania się do wody i klimatu

W ramach programu „Horyzont Europa” Komisja Europejska ogłosiła trzy nowe nabory do składania wniosków na projekty badawcze w ramach wznowienia naszych oceanów oraz wody i adaptacji do zmian klimatu do 2030 r. W ramach tych naborów dostępnych jest łącznie ponad 230 mln EUR dofinansowania UE.

Dowiedz się więcej tutaj. Termin składania wniosków: 18 września 2024

  1. Obsługa prac remontowych kierowanych przez obywateli – apel o przetargi

Szukasz sposobów na wzmocnienie pozycji osób i społeczności w projektach renowacji energii? Komisja Europejska ogłosiła nowe nabory do składania ofert na wsparcie rozwoju projektów renowacji kierowanych przez obywateli o łącznym budżecie w wysokości 7,5 mln EUR. Mają one na celu pomoc społecznościom w zakresie energii odnawialnej w przezwyciężeniu barier finansowych, prawnych i technicznych oraz zwiększenie popytu na renowację budynków mieszkalnych, które spełniają priorytety UE w zakresie energii i klimatu. Więcej informacji na temat oferty znajdziesz tutaj Wnioski można składać do 4 września.

  1. Instrument wsparcia technicznego 2025

Komisja Europejska ogłosiła niedawno nowy apel w ramach cyklu Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI) 2025, mając na celu zapewnienie państwom członkowskim wsparcia technicznego w zakresie opracowywania lub wdrażania projektów reform w 2025 r. Tematyka obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym transformację ekologiczną i cyfrową, finanse publiczne i prywatne, środowisko biznesowe, zdrowie, umiejętności i edukację. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Postulaty można składać do 31 października 2024.

  1. Rural Toolkit – przewodnik po finansowaniu i wspieraniu obszarów wiejskich

Czy jesteś z obszaru wiejskiego i szukasz możliwości finansowania i wsparcia w celu wspierania rozwoju i rewitalizacji obszarów wiejskich i społeczności? Zestaw narzędzi na obszarach wiejskich jest kompleksowym przewodnikiem, który ma na celu pomóc władzom lokalnym, instytucjom i zainteresowanym stronom, przedsiębiorstwom i osobom fizycznym w identyfikowaniu i korzystaniu z istniejących możliwości finansowania UE, aby zwrócić uwagę na inspirujące najlepsze praktyki skutecznego podejścia oraz zapewnić praktyczne wskazówki i wiedzę poprzez wymianę przydatnych dokumentów, raportów i instrukcji.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem Green Deal pod adresem: greendeal@cor.europa.eu.

Więcej

Zachęcamy włodarzy miast z terenu Województwa Łódzkiego do składania wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej:
European Urban Initiative – Innovative Actions

Planowane do realizacji innowacyjne projekty powinny koncentrować się na jednym z dwóch obszarów tematycznych: „Transformacja energetyczna” oraz „Technologia w miastach”.

Termin naboru: do 14 października 2024 r. do godziny 14:00

Budżet: 90 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Maksymalny poziom dofinansowania: 5 mln EUR

Więcej informacji o naborze, w tym niezbędne dokumenty, znajdą Państwo pod adresem:

https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/third-call-proposals-innovative-actions

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

5 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl