Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi informacjami dotyczącymi możliwości finansowania działań w ramach Zielonego Ładu. W zakładce Sprawiedliwa Transformacja UŁ - Europejski Zielony Ład znajdują się informacje o:

  1. drugim naborze wniosków EUI Cities Innovative Actions;
  2. przewodniku Parlamentu Europejskiego po finansowaniu UE – wydanie z 2023 r.;
  3. umowie spółek (Covenant of Companies) – nowej inicjatywie pilotażowej Komisji Europejskiej.
Więcej

Trzeci filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji - informacja

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji ma na celu wspieranie i finansowanie regionów państw członkowskich najbardziej narażonych na problemy związane z transformacją.

Składa się z 3 filarów:

I. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - Dotacje

II. System sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU - Inwestycje prywatne

III. Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego - Finansowanie publiczne

Szczegółowe informacje dotyczące Instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego, jakim jest trzeci filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji – kluczowe narzędzie planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu służące zapewnieniu, by żaden region nie został pominięty w procesie przechodzenia na gospodarkę neutralną dla klimatu znajdują się w broszurze (link).

 

 

 

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

9 + 6 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl