Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Newsletter Green Deal Funding

Najnowsze informacje o możliwościach pozyskania finansowania w ramach Zielonego Ładu. W poniższym biuletynie informujemy o możliwościach finansowania i inicjatywach wspierających zrównoważony rozwój i przejście na neutralność klimatyczną. W tym wydaniu skupiono się na możliwościach finansowania, a także przekazujemy zaproszenia do składania projektów na rzecz odporności na zmianę klimatu.

  1. Pathways2Resilience – Zaproszenie do składania projektów

Informujemy, iż nadal można składać wnioski w ramach pierwszego zaproszenia P2R, którego celem jest zapewnienie 40 regionom lub gminom wsparcia finansowego w wysokości do 210 000 EUR w drodze umów subgrantowych i usług wsparcia dla subgrantów trwających do 18 miesięcy, aby pomóc regionom i społecznościom w opracowywaniu skutecznych planów adaptacji transformacyjnej.

Więcej informacji tutaj!

Termin: czwartek 22 lutego 2024 r. do godz. 17:00 CET

  1. CLIMAAX – możliwość otrzymania wsparcia finansowego i praktycznego

Jeśli reprezentujesz region lub społeczność, która chce lepiej zrozumieć zagrożenia i możliwości klimatyczne, przygotować się na nie i zarządzać nimi? Już teraz można złożyć wniosek o wsparcie finansowe, analityczne i doradztwo.

Beneficjenci mogą:

  • otrzymać do 300 000 EUR na ulepszenie regionalnych planów zarządzania ryzykiem klimatycznym i kryzysowym;
  • otrzymać dostosowane wytyczne techniczne dotyczące wdrażania metodologii specyficznych dla regionu;
  • uzyskać dostęp i wsparcie w zakresie kompleksowych ram metodologicznych i zestawu narzędzi CLIMAAX.

Więcej informacji na stronie CLIMAAX!

Termin: piątek 8 marca 2024 r. do godz. 17:00 CET

  1. Europejski Instrument Miejski (EUCF) – możliwość opracowania koncepcji inwestycyjnych

Jeśli jesteś zaangażowany w projekty inwestycyjne dotyczące energii elektrycznej?

Już teraz możesz złożyć wniosek i uzyskać dotację w wysokości 60 000 EUR na swój projekt energetyczny. Więcej informacji tutaj.

Termin: piątek 15 marca 2024 r. do godz. 17:00 CET

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem Green Deal pod adresem: greendeal@cor.europa.eu.

Aktualne informacje o Green Deal Funding możesz znaleźć tutaj.

Więcej

Zespół ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego – informacja

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1061/23 z dnia 28 listopada 2023r.  dokonał aktualizacji składu Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego.

Poprzez szeroki dialog społeczny na rzecz sprawiedliwej transformacji Zespół będzie mógł zapewnić społecznie akceptowalne rozwiązania i spełnić funkcję opiniodawczo-konsultacyjną w dalszych pracach przy Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

O kolejnych pracach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres: transformacja@lodzkie.pl.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

4 + 1 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl