Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Autoewaluacja sprawności instytucjonalnej gmin

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie cyklicznych badań, skonstruował narzędzie, w postaci ankiety ewaluacyjnej, służące władzom samorządów lokalnych do dokonywania samooceny prowadzonych działań oraz gromadzenia informacji niezbędnych w procesie doskonalenia zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Korzystanie przez gminy z opracowanej ankiety jest bezpłatne i służy wyłącznie doskonaleniu funkcjonowania miast i gmin w Polsce.

Na podstawie analizy wypełnionych ankiet przyznawane są wyróżnienia „Gmina z inicjatywą sprawności instytucjonalnej”, gminom, które do oceny sprawności instytucjonalnej co najmniej dwukrotnie skorzystały z narzędzia ankiety ewaluacyjnej oraz poprawiły poziom sprawności, a także poziom rozwoju społeczno–gospodarczego.

Spośród gmin województwa łódzkiego, w 2021 r. wyróżniona została gmina Sędziejowice.

Więcej

Cykl spotkań pn. „Porozmawiajmy o rewitalizacji”, 6-10 grudnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do udziału w cyklu trzech spotkań pn. „Porozmawiajmy o rewitalizacji” organizowanych w dniach 6 – 10 grudnia br. w formule online w ramach Zadania „Spotkania z rewitalizacją”, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, którego celem jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, wsparcie doradcze, wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji oraz integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją.

W spotkaniach planowany jest udział przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym harmonogramem poszczególnych dni spotkań.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniach na formularzu zgłoszeń do 30 listopada br. na adres e-mail rewitalizacja@lodzkie.pl.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

9 + 8 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl