Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

6 maja 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr XXXI/414/21, przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Dokument jest odpowiedzią władz regionu na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania. Przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Więcej

Proces opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wkroczył w końcowy etap. Zarząd Województwa Łódzkiego, podczas posiedzenia, które odbyło się 28 kwietnia 2021 r. przyjął

Rozmowy z przedstawicielami samorządów terytorialnych różnego szczebla, partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi przeprowadzone w trakcie konsultacji oraz  analiza zgłoszonych uwag, opinii i postulatów, posłużyły uzupełnieniom i korektom dokumentu, dzięki czemu Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął także

Kolejnym krokiem będzie przekazanie dokumentu Sejmikowi Województwa Łódzkiego w celu jego uchwalenia.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

12 + 6 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl