Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Załącznik nr 5b Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO

Wpisanie przedsięwzięcia do załącznika 5b do KT jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki EFRR w ramach Działania I.1 „Rozwój infrastruktury badań i innowacji” RPO WŁ 2014–2020.

Załącznik nr 5b do Kontraktu Terytorialnego – aktualizacja 8.12.2021 r.

Skontaktuj się 

Nowe pole

4 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl