Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Europejski Zielony Ład

Newsletter Green Deal Funding

Najnowsze informacje o możliwościach pozyskania finansowania w ramach Zielonego Ładu. W poniższym biuletynie informujemy o możliwościach finansowania i inicjatywach wspierających zrównoważony rozwój i przejście na neutralność klimatyczną. W tym wydaniu skupiono się m.in. na możliwościach wsparcia w ramach NetZeroCities dla miast ambitnych klimatycznie, rodzajach wsparcia finansowego dla projektów dotyczących transformacji energetyczne. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z tych inicjatyw!

 

 1. Weź udział w kształtowaniu wsparcia klimatycznego i wypełnij ankietę

Platforma Misji zarządzana przez konsorcjum NetZeroCities consortium pomaga miastom w osiąganiu ich celów klimatycznych, oferując dostosowane do ich potrzeb wsparcie. Obejmuje to strategiczne pilotaże w zakresie innowacji, poprzez wykorzystanie lokalnych ekosystemów i wspieranie powiązań z różnymi szczeblami zarządzania dla lepszego zrozumienia potrzeb miast i zapewnienia dostosowanego wsparcia. Eksperci Platformy opracowali ankietę oceniającą potrzeby.

Pomóż kształtować wsparcie oferowane przez NetZeroCities wypełniając ankietę.

Ankietę można wypełnić do 17 maja 2024 r.

Tutaj znajdziesz szczegółowy opis różnych form wsparcia dostępnych w ramach programu NetZeroCities dla miast niebędących częścią Misji.

 

 1. Forum Miast 2025 – nabór na miasto-gospodarza już otwarty

Czy jesteś zainteresowany bycia gospodarzem lub współorganizacją wydarzenia poświęconego polityce spójności UE w swoim mieście?

Forum Miast to wydarzenie organizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) i skupiające się na miejskim wymiarze polityki spójności UE. Szóste Forum Miast odbędzie się w czerwcu 2025 r. i zgromadzi szeroką grupę zainteresowanych tj.: beneficjentów, decydentów i praktyków zajmujących się polityką miejską. Tematyka wydarzenia będzie dotyczyła przede wszystkim zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Europie. Forum zostanie zorganizowane i sfinansowane w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej, ale oczekuje się również wkładu miasta-gospodarza.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej oraz w dokumencie informacyjnym dla kandydatów. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkursu, prosimy o kontakt pod adresem: communication@urban-initiative.eu.

Nabór wniosków trwa do 13 maja 2024 r. do godziny 14:00.

 1. Działania Innowacyjne EUI – Trzeci nabór wniosków

Zaproszenie skierowane przez Europejską Inicjatywę Miejską do składania wniosków w ramach Działania Innowacyjne (EUI-IA). Celem będzie poszukiwanie innowacyjnych projektów skupiających się na transformacji energetycznej i technologii w miastach. Każdy projekt może otrzymać do 5 milionów euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt musi zostać zrealizowany w ciągu 3,5 roku.

Nabór wniosków rozpocznie się w maju 2024 r. na stronie.

 

 1. Pierwszy otwarty nabór Pathways2Resilience – wydłużony termin składania wniosków

Uprzejmie przypominamy, że nadal przyjmowane są wnioski do pierwszego otwartego naboru Pathways2Resilience (P2R). Celem P2R jest zapewnienie 40 regionom lub gminom wsparcia finansowego w wysokości do 210 000 euro w drodze umów o subgrant na projekty transformacyjne trwające do 18 miesięcy. Regiony i społeczności otrzymają pomoc w opracowaniu skutecznych, transformacyjnych planów adaptacyjnych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Termin przedłużony do 6 maja 2024 r. o godz. 12:00.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem Green Deal pod adresem: greendeal@cor.europa.eu.

Aktualne informacje o Green Deal Funding możesz znaleźć tutaj.

Newsletter Green Deal Funding

Najnowsze informacje o możliwościach pozyskania finansowania w ramach Zielonego Ładu. W poniższym biuletynie informujemy o możliwościach finansowania i inicjatywach wspierających zrównoważony rozwój i przejście na neutralność klimatyczną. W tym wydaniu skupiono się na możliwościach finansowania, a także przekazujemy zaproszenia do składania projektów na rzecz odporności na zmianę klimatu.

 

 1. Pathways2Resilience – Zaproszenie do składania projektów

Informujemy, iż nadal można składać wnioski w ramach pierwszego zaproszenia P2R, którego celem jest zapewnienie 40 regionom lub gminom wsparcia finansowego w wysokości do 210 000 EUR w drodze umów subgrantowych i usług wsparcia dla subgrantów trwających do 18 miesięcy, aby pomóc regionom i społecznościom w opracowywaniu skutecznych planów adaptacji transformacyjnej.

Więcej informacji tutaj!

Termin: czwartek 22 lutego 2024 r. do godz. 17:00 CET

 

 1. CLIMAAX – możliwość otrzymania wsparcia finansowego i praktycznego

Jeśli reprezentujesz region lub społeczność, która chce lepiej zrozumieć zagrożenia i możliwości klimatyczne, przygotować się na nie i zarządzać nimi? Już teraz można złożyć wniosek o wsparcie finansowe, analityczne i doradztwo.

Beneficjenci mogą:

 • otrzymać do 300 000 EUR na ulepszenie regionalnych planów zarządzania ryzykiem klimatycznym i kryzysowym;
 • otrzymać dostosowane wytyczne techniczne dotyczące wdrażania metodologii specyficznych dla regionu;
 • uzyskać dostęp i wsparcie w zakresie kompleksowych ram metodologicznych i zestawu narzędzi CLIMAAX.

Więcej informacji na stronie CLIMAAX!

Termin: piątek 8 marca 2024 r. do godz. 17:00 CET

 

 1. Europejski Instrument Miejski (EUCF) – możliwość opracowania koncepcji inwestycyjnych

Jeśli jesteś zaangażowany w projekty inwestycyjne dotyczące energii elektrycznej?

Już teraz możesz złożyć wniosek i uzyskać dotację w wysokości 60 000 EUR na swój projekt energetyczny. Więcej informacji tutaj.

Termin: piątek 15 marca 2024 r. do godz. 17:00 CET

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem Green Deal pod adresem: greendeal@cor.europa.eu.

Aktualne informacje o Green Deal Funding możesz znaleźć tutaj.

 

 

Newsletter Green Deal Funding

Najnowsze informacje o możliwościach pozyskania finansowania w ramach Zielonego Ładu. W poniższym biuletynie informujemy o możliwościach finansowania i inicjatywach wspierających zrównoważony rozwój i przejście na neutralność klimatyczną. W tym wydaniu skupiono się na możliwościach finansowania energii i szkoleniach.

1. Fundusz Innowacyjny – Nabór wniosków

Szukasz środków na przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii w Europie? Fundusz Innowacji to największy unijny program finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Ogłoszono dwa nabory do składania wniosków:

 • dla przemysłu do 30 November 2023: IF23 Auction Info Day – budżet w wysokości 4 miliardów euro na wsparcie projektów w różnych sektorach, w tym w zakresie dekarbonizacji, produkcji czystych technologii, przemysłu morskiego i energochłonnego. Więcej informacji tutaj.
 • dla podmiotów zajmujących się czystymi technologiami w Europie do 7 December 2023: IF23 Call Info Daybudżet w wysokości 800 milionów euro na wsparcie produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych. Więcej informacji tutaj.

Więcej aktualnych informacji na temat Funduszu Innowacyjnego można uzyskać, dopisując się do listy mailingowej Funduszu Innowacyjnego tutaj!

2. CEF Energy: Trzeci nabór dla Transgranicznych Projektów w zakresie Energii Odnawialnej

Pracujesz nad transgranicznym projektem dotyczącym energii odnawialnej?

Już teraz złóż wniosek do III naboru o status CB RES i dołącz do listy, która pozwoli projektom uzyskać dofinansowanie w ramach CEF Energia!

Więcej informacji na temat szczegółów konkursu, kontekstu, kryteriów oraz kilka wskazówek jak przygotować dobry wniosek, znajdziesz na stronie Wirtualnego Dnia Informacyjnego tutaj.

3. Konsultacje JRC z zainteresowanymi stronami na temat przyszłości „lokalnego” Zielonego Ładu w UE

Czy chcesz podzielić się swoją opinią i oddolnym doświadczeniem w związku z Europejskim Zielonym Ładem i przyczynić się do kształtowania polityk jutra?

Naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego przygotowali ankietę dla ekspertów i decydentów w dziedzinie polityki miejskiej/regionalnej, aby przyczynić się do poinformowania Komisji Europejskiej o lokalnych priorytetach dla miast i obywateli UE. Pomoże to lepiej zidentyfikować bariery, które mogą utrudniać postęp w kierunku Zielonego Ładu, i zgromadzić lokalne historie sukcesu przyczyniające się do jego wdrożenia w całej UE.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do ankiety!

Termin: 23 grudnia 2023 r.

4. III Master Class ManagEnergy – Nabór uczestników

Szukasz możliwości rozwijania umiejętności i wiedzy w celu wspierania, stymulowania i rozwijania projektów dotyczących zrównoważonej energii w Europie?

Zgłoś się już teraz na trzecią klasę mistrzowską w punktach kompleksowej obsługi, która dostępna jest dla pracowników władz regionalnych, lokalnych i lokalnych/regionalnych agencji energetycznych!

Zajęcia będą prowadzone w formule mieszanej w poniższych terminach:

 • 31 stycznia 2024 r. – Poranna sesja online
 • 14 – 15 lutego 2024 r. – 1,5-dniowa sesja bezpośrednia w Brukseli
 • 28 lutego 2024 r. – Poranna sesja online

Złóż wniosek tutaj i uzyskaj wsparcie finansowe na swój udział.

Więcej informacji na temat zajęć znajdziesz tutaj.

Termin aplikowania do 8 grudnia 2023 r.

Możliwości finansowania w ramach programu LIFE w 2023 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniami do składania wniosków w ramach programu LIFE w 2023 r.

Program LIFE jest unijnym instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu.

Szczegółowe informacje z możliwością tłumaczenia znajdują się pod linkiem.

 

Przegląd możliwości finansowania i inicjatyw w ramach Zielonego Ładu znajduje się poniżej:

 

Wsparcie techniczne planów i strategii przejścia na czystą energię w gminach i regionach

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-local_en#msdynttrid=b6u997p3QO7ZdURBaRBX1a46KmS44OZYtabdfC9YB5o

 

W kierunku skutecznego wdrożenia kluczowych aktów prawnych w dziedzinie zrównoważonej energii

 https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-policy_en#msdynttrid=HhNXkrNAgMUlqi7w7jrQhhOsWeRRXT9vomAuB_jKgJw

 

Maksymalne wykorzystanie i waloryzacja danych EPREL dzięki innowacyjnym aplikacjom

 https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-eprel_en#msdynttrid=VUyLEHb4DlyUYdyGLgq6XpEtvNzn_7W0jRKijTlGD54

 

Charakterystyka energetyczna budynków – tworzenie warunków, dzięki którym renowacja będzie szybsza, głębsza, inteligentniejsza, oparta na usługach i danych

 https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-betterreno_en#msdynttrid=NT89YCbe8zTtWnBt_j47oVIpA03oNFGZyEfVhNfU_GQ

 

Wspieranie przejścia na czystą energię europejskich przedsiębiorstw

 https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-business_en#msdynttrid=jJVyLc70gpAkVy7mM0SzqQkQr200DsDqP-30voIoALw

 

Interwencje w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji umożliwiające dekarbonizację zasobów budowlanych i integrację systemu energetycznego

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-buildskills_en#msdynttrid=Z8z-PvYja74PFhmGUxicA_e2Yf5zYKjdQCdS0BLlXfU

 

Przyspieszenie wdrażania pomp ciepła dzięki alternatywnym modelom i wykwalifikowanym instalatorom

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-heatpumps_en#msdynttrid=Taj3SaNYx3BFx_UuCkXHKLw06jytQ3VOhXoAZOfsniE

 

Sieci ciepłownicze i chłodnicze: Umożliwienie modernizacji i zmiany paliwa poprzez wsparcie planów inwestycyjnych i rozwój umiejętności

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-dhc_en#msdynttrid=YzPQZmMZyrV3ga8t9kxoF3MLOU8Z_5IB-3oRe5nuIFY

 

Wsparcie rozwoju projektów dla zrównoważonych inwestycji energetycznych

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-pda_en#msdynttrid=o1wvT1NilbGXHHgmrQWSEkyHvSd_lAhoH0GzV3StPUI

 

Zmniejszanie ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych i podatności na zagrożenia w Europie

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-enerpov_en#msdynttrid=-6DNTPECue2uvpyPj6AVF4CjXqp51E2vTGOSQF6qUhQ

 

Instrument Europejskich Wspólnot Energetycznych

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2023-cet-enercomfacility_en#msdynttrid=La1dMDaw1K0McPKZf2-PNxVfsJip4RzF2T2eZmGMEGA

 

Termin składania wniosków: 16 listopada 2023r.

 

 

Możliwości finansowania w ramach Zielonego Ładu

 

 Przedstawiamy przegląd możliwości finansowania i inicjatyw w ramach Zielonego Ładu dla jednostek samorządu terytorialnego oraz firm:  

1. Wsparcie finansowe: EUI Cities Innovative Actions – II nabór wniosków! Szukasz wsparcia finansowego na realizację innowacyjnych działań w Twoim mieście?  EUI oficjalnie ogłosiło drugie zaproszenie do działań innowacyjnych z budżetem 120 mln EUR z EFRR. To Twoja szansa na odwagę, podjęcie ryzyka
i przygotowanie się do dzielenia się nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami!
 Zgłoś swój projekt dotyczący zazieleniania miast, zrównoważonej turystyki lub wykorzystania talentów w kurczących się miastach
i otrzymaj do 5 mln EUR dofinansowania z EFRR w maksymalnym okresie 3,5 roku.
 Termin: 5 października 2023 r. do godz. 14:00 Więcej informacji na temat wsparcia znajduje się tutaj. 

 

 1. Przewodnik EPRS po finansowaniu UE – wydanie 2023 

Zgubiłeś się, szukając dofinansowania z UE? EPRS jest tutaj, aby poprowadzić Cię przez szereg funduszy UE. 
Kliknij, aby przejrzeć tematy i podsekcje Przewodnika po funduszach UE i dowiedzieć się więcej o funduszach UE, do których możesz się kwalifikować.

 

 1. Umowa Spółek 

Komisja Europejska uruchomiła nową inicjatywę pilotażową, Porozumienie Spółek, aby pomóc europejskim firmom w ich drodze do dekarbonizacji.

Covenant of Companies oferuje firmom bezpłatną wiedzę i wsparcie w przygotowaniu się na zerową przyszłość, w tym:

 • ⚙️ praktyczne wskazówki krok po kroku i pomoc techniczna;
 • 💸 doradztwo w zakresie kosztów oszczędzania energii;
 • 📉 pomiar śladu węglowego;
 • ⚡ wsparcie w zwiększaniu ich środków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Chcesz przystąpić do Porozumienia Spółek i dołączyć do społeczności świadomych ekologicznie firm
w całej Unii Europejskiej? Kliknij tutaj, aby zadeklarować swój udział i zaangażować swoją firmę, bez względu na jej wielkość i branżę!

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Covenant of Companies
Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela Zespół ds. Zielonego Ładu pod adresem: greendeal@cor.europa.eu

Wcześniejsze informacje o możliwościach finansowania – można znaleźć tutaj.

 

Trzeci filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji – informacja

 

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji ma na celu wspieranie i finansowanie regionów państw członkowskich najbardziej narażonych na problemy związane z transformacją.

 

Składa się z 3 filarów:

I. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – Dotacje

II. System sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU – Inwestycje prywatne

III. Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego – Finansowanie publiczne

Szczegółowe informacje dotyczące Instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego, jakim jest trzeci filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji – kluczowe narzędzie planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu służące zapewnieniu, by żaden region nie został pominięty w procesie przechodzenia na gospodarkę neutralną dla klimatu znajdują się w broszurze (link).

 

 

Zielona Transformacja Miast w ramach KPO

 

Z uwagi na zainteresowanie ankietą informacyjną Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nt. Zielonej transformacji miast termin na jej wypełnienie został wydłużony do 17 marca br.

Temat zielonej transformacji miast jest niezwykle ważny zarówno dla nas jak i dla Państwa, stąd serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety. Nie powinno to Państwu zająć więcej niż 15 minut.

Ankieta informacyjna

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kpo.zielone.miasta@mfipr.gov.pl.

 

 

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano program wsparcia inwestycji w miastach. Nosi on nazwę Instrumentu Zielonej Transformacji Miast.

Projekty, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe powinny kwalifikować się do co najmniej jednego z następujących obszarów:

 • zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (subinwestycja 1),
 • gospodarka zasobami wodnymi (subinwestycja 2),
 • walka z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza (subinwestycja 3),
 • ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, w tym redukcja betonu w przestrzeni miejskiej (subinwestycja 4).

Wsparciem mogą być objęte pojedyncze projekty, grupy projektów tworzące program inwestycyjny lub poszczególne moduły (podprojekty) projektów inwestycyjnych. Projekty mogą być zgłaszane przez poszczególne miasta, ich związki i szereg innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację inwestycji np. spółki komunalne, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców (w tym w modelu PPP).

Budżet programu wynosi 2,8 mld euro, czyli szacunkowo ponad 12,5 mld zł. Wsparcie udzielane będzie w formie pożyczek z możliwością umorzenia. Podstawowym warunkiem umorzenia będzie rzeczowe zrealizowanie inwestycji oraz brak wystarczających dochodów lub oszczędności kosztów generowanych przez projekt. Zakłada się, że koszty pożyczki będą bardziej korzystne, niż na warunkach rynkowych. Niskie koszty w połączeniu z możliwością umorzenia powinny stanowić atrakcyjną alternatywę finansowania inwestycji miejskich.

Pożyczka będzie mogła sfinansować nawet do 100% nakładów inwestycyjnych projektu netto. Zgodnie z zasadami Krajowego Planu Odbudowy, koszty VAT nie mogą być finansowane ze środków niniejszego programu. Wnioskodawca będzie musiał sfinansować VAT z innego źródła.

Rozpoczęcie realizacji programu powinno nastąpić po udostępnieniu środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Projekty będą zgłaszane w ramach otwartego naboru ciągłego tj. do wyczerpania dostępnej alokacji. Naborem, oceną wniosków, w tym kwalifikowalności przedsięwzięć, zdolności kredytowej wnioskodawców oraz zawieraniem i rozliczaniem umów pożyczek będzie zajmował się Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostatnie umowy pożyczkowe o wsparcie projektów powinny zostać zawarte nie później niż do połowy 2026 r. Realizacja inwestycji powinna odbywać się zgodnie z przyjętym harmonogramem i może wykraczać poza 2026 r.

Więcej szczegółowych informacji nt. programu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/zielona-transformacja-miast

Prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety informacyjnej. Ankieta zawiera kilka podstawowych pytań nt. planowanych inwestycji, które mogłyby stanowić przedmiot wsparcia z ww. programu.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Ankieta aktywna będzie do dnia 1 lutego br. Link do ankiety znajduje się tutaj.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kpo.zielone.miasta@mfipr.gov.pl.

 

  Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu:

EUROPEJSKA INICJATYWA MIEJSKA – DZIAŁANIA INNOWACYJNE

Celem Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do towarów o obiegu zamkniętym i mniej emisyjnych, które sprzyjają regeneracji przyrody i chronią różnorodność biologiczną.

Inicjatywa NEB wzywa nas wszystkich do wyobrażenia sobie i zbudowania razem zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej przyszłości.

W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków EUI-IA finansowane będą projekty mające na celu dostarczenie namacalnych, rzeczywistych przykładów interwencji NEB, które w pełni uwzględniają trzy podstawowe wartości NEB takie jak:

 • zrównoważony rozwój,
 • integracja społeczna,
 • estetyka.

– Wnioski mogą składać organy miejskie zamieszkałe przez co najmniej 50 000 mieszkańców,

– termin składania wniosków upływa 19 stycznia 2023 o godz. 14.00,

– każdy projekt może otrzymać maksymalnie 5 milionów euro współfinansowania (do 80% kosztów kwalifikowalnych), a okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 3,5 roku,

– zaproszenie do składania wniosków EUI-IA nie będzie miało formy nakazowej w odniesieniu do charakteru oczekiwanych wniosków. Zachęca się jednak miasta do uwzględnienia czterech następujących tematów, które mają największy potencjał do generowania innowacyjnych rozwiązań, a mianowicie:

 • Budowa i renowacja w duchu cyrkularności oraz neutralności węglowej,
 • Zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego,
 • Adaptacja i przekształcanie budynków pod kątem przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych,
 • Regeneracja przestrzeni miejskich.

Zakres wymagań i obowiązków

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach internetowych:

https://www.urban-initiative.eu/

https://new-european-bauhaus.europa.eu/about_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

 

Zaproszenie do projektu:

EUTEENS4GREEN – Nowe pokolenie młodych ambasadorów zielonej transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu

Komisja Europejska daje możliwość sfinansowania projektów prowadzonych przez młodzież, polegających na działaniach na rzecz zielonej transformacji w regionach Unii Europejskiej, objętych Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

 • Celem projektów jest identyfikacja i zaangażowanie grup społecznych dotkniętych negatywnymi skutkami przejścia na zieloną gospodarkę,
 • przyznane granty finansowe przyczynią się do uwolnienia potencjału młodego pokolenia, zwiększenia zaangażowania i mobilizacji w społeczeństwie na terenach objętych transformacją,
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 EUR,
 • termin składania wniosków: 3 listopada 2022r.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach internetowych:

https://euteens4green.org/

https://participate.euteens4green.org/

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIsd-qupz4vHdE6sVuJqfhbhh0X24EYq_bR?_x_zm_rtaid=kNpFbMwnTOmx9jSmHVWYGg.1665133262930.36d219100817feda95635bafd58cc65e&_x_zm_rhtaid=132#success

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 24.06.2021r.

Załączniki do Rozporządzenia z dnia 24.06.2021r.

Nowy instrument finansowy UE

Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie zostały zawarte w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 11.12.2019 r. The European Green Deal, czyli Europejskim Zielonym Ładzie. Zawarty w dokumencie pakiet działań obejmuje wszystkie sektory gospodarki, w szczególności energetykę, a zawarte w nim propozycje dotyczą m.in. czystej energii, zrównoważonego przemysłu i termomodernizacji.

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jako jednego z 3 filarów w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem nowego instrumentu, będącego częścią Polityki Spójności jest pomoc regionom najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną, na którą w latach 2021-2027 zarezerwowano 10 mld euro (Polska ma otrzymać 3,5 mld euro).

Regiony mogą uzyskać dostęp do FST tylko wtedy, gdy posiadają zatwierdzony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Jego celem jest przedstawienie zarysu procesu transformacji regionu węglowego w kierunku przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.

 

 1. Projekt rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 2. Załącznik do projektu rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Skontaktuj się 

Nowe pole

8 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

transformacja@lodzkie.pl