Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Europejski Zielony Ład

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 24.06.2021r.

Załączniki do Rozporządzenia z dnia 24.06.2021r.

Nowy instrument finansowy UE

Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie zostały zawarte w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 11.12.2019 r. The European Green Deal, czyli Europejskim Zielonym Ładzie. Zawarty w dokumencie pakiet działań obejmuje wszystkie sektory gospodarki, w szczególności energetykę, a zawarte w nim propozycje dotyczą m.in. czystej energii, zrównoważonego przemysłu i termomodernizacji.

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jako jednego z 3 filarów w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem nowego instrumentu, będącego częścią Polityki Spójności jest pomoc regionom najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną, na którą w latach 2021-2027 zarezerwowano 10 mld euro (Polska ma otrzymać 3,5 mld euro).

Regiony mogą uzyskać dostęp do FST tylko wtedy, gdy posiadają zatwierdzony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Jego celem jest przedstawienie zarysu procesu transformacji regionu węglowego w kierunku przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.

 

  1. Projekt rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
  2. Załącznik do projektu rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Skontaktuj się 

Nowe pole

6 + 12 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

transformacja@lodzkie.pl