Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego został zatwierdzony Uchwałą Nr 1121/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2022 r. i zawarty w dniu 30 grudnia 2022 r. w Łodzi.
Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji wysokości alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez zmianę treści art. 9a ust. 1 pkt 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w związku z decyzją Komisji Europejskiej nr C(2022) 4932 z dnia 7 lipca 2022 r., przyznającą II transzę dodatkowych środków dla województwa Łódzkiego w ramach REACT-EU.

Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego

Skontaktuj się 

Nowe pole

5 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl