Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego

Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy Radą Ministrów a zarządem województwa, określająca cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd województwa programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. Jako dokument strategiczny jest jednym z narzędzi realizacji celów rozwojowych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego podlegał negocjacjom, a następnie jego wynegocjowany i uzgodniony kształt został zatwierdzony przez Radę Ministrów i Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze stosowanych uchwał. W dniu 12 listopada 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła wynegocjowany przez strony kształt Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Natomiast w dniu 14 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 1443/14 w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w wynegocjowanym kształcie, co otworzyło drogę do podpisania umowy przez przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Zarząd Województwa Łódzkiego.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego

Skontaktuj się 

Nowe pole

8 + 10 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl