Aktualności

Uchwałą ZWŁ Nr 900/20 z dnia 8 września 2020 r. powołano Zespół ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego. Jest to organ opiniodawczo-konsultacyjny w zakresie przygotowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się w dniu 6 listopada 2020 r. pod przewodnictwem Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego. W wydarzeniu zorganizowanym w formule online uczestniczyli również m.in. Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tobiasz Bocheński, Wojewoda Łódzki, a także samorządowcy, eksperci, związkowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Informacje na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz wsparcia finansowego w zakresie sprawiedliwej transformacji zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. O koncepcji przebiegu procesów transformacyjnych w regionie łódzkim oraz o zadaniach Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego poinformował uczestników Tadeusz Polak, p. o. dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Podczas części dyskusyjnej spotkania głos zabierali przedstawiciele resortów, związków zawodowych, jednostek samorządowych oraz zarządzający spółkami energetycznymi, deklarując jednocześnie chęć współpracy przy opracowywaniu projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Skontaktuj się 

Nowe pole

12 + 3 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl