Aktualności

Celem przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 było przedyskutowanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych różnego szczebla, partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami propozycji dotyczących kierunków rozwoju województwa łódzkiego w perspektywie do 2030 roku.

Sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Łódzkiego 7 lutego 2020 r. stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz z analizą zgłoszonych uwag, opinii, postulatów, które posłużą do uzupełnienia i korekty dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Sprawozdanie z konsultacji społecznych SRWŁ 2030

Tabela – zestawienie uwag

Skontaktuj się 

Nowe pole

11 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl