Aktualności

Zapraszamy na konferencję poświęconą Mechanizmowi Sprawiedliwej Transformacji pn. „Jak instrumenty dłużne i usługi doradcze EBI mogą wesprzeć sprawiedliwą transformację” organizowaną przez Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Komisją Europejską i Województwem Śląskim

Konferencję otworzą przemówienia:

prof. Teresy Czerwińskiej, wiceprezes EBI,

Elisy Ferreiry, Komisarz KE ds. Spójności i Reform

oraz Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (MST) jest jednym z kluczowych filarów Europejskiego Zielonego Ładu, a podregiony górnicze w Polsce są wśród głównych beneficjentów MST. Mechanizm ten składa się ze środków bezzwrotnych z I Filaru, czyli Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ale również
z instrumentów zwrotnych, tj. II Filaru – komponentu sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU oraz III Filaru – instrumentu pożyczkowego dla sektora publicznego. Instrumenty wsparte są szeroką ofertą doradczą.

Podczas konferencji przedstawiona zostanie oferta produktów zwrotnych w ramach II i III Filaru MST oraz omówione szczegółowo zostaną dostępne instrumenty doradcze w ramach InvestEU Advisory HUB, JASPERS, Target oraz Platformy Sprawiedliwej Transformacji. Wydarzenie w województwie śląskim posłuży szerzeniu wiedzy o możliwościach pozyskania środków finansowych na rzecz inwestycji realizowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.

Prelegentami na konferencji będą przede wszystkim przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej, którzy mają szerokie doświadczenie w zakresie funduszy MST.

Data konferencji: 30 maja 2023 roku, godz. 10.00-15.00

Miejsce: Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice

Możliwy jest tylko udział stacjonarny.

Strona wydarzenia: Link

Link do rejestracji: Link

 

Skontaktuj się 

Nowe pole

5 + 8 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl