Aktualności

Agenda miejska dla UE (UAEU) jest odpowiedzią na wyzwania miejskie poprzez ustanowienie partnerstw między miastami, Komisją Europejską, innymi instytucjami i organami UE, rządami krajowymi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe.

Wspólnie opracowują plany działania mające na celu:

  • poprawę istniejących regulacji w odniesieniu do obszarów miejskich i wyzwań miejskich,
  • wspieranie i ulepszanie innowacyjnych i przyjaznych dla użytkownika źródeł finansowania obszarów miejskich,
  • dzielenie się i rozwijanie wiedzy (dane, badania, dobre praktyki).

W ramach agendy miejskiej zawarto już 14 partnerstw tematycznych dotyczących tematów miejskich, które zostały określone w pakcie amsterdamskim.

W wyniku odnowienia agendy miejskiej dla UE zgodnie z parametrami przyjętymi w ramach umowy z Lublany w listopadzie 2021 r. proponuje się uruchomienie w 2022 r. dwóch nowych partnerstw tematycznych: jednego w sprawie zrównoważonej turystyki i jednego w sprawie zazieleniania miast.

Wszystkie informacje oraz formularze aplikacyjne znajdą Państwo TUTAJ.

Skontaktuj się 

Nowe pole

12 + 4 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl