Aktualności

W poniedziałek 6 lutego 2023 r. na Platformie Sprawiedliwej Transformacji ogłoszony został nabór wniosków w zakresie ukierunkowanej pomocy technicznej: JTP GROUNDWORK, która będzie wspierać regiony kwalifikujące się do wsparcia w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, we wdrażaniu ich Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.

Komisja Europejska zapewni kwalifikującym się regionom dostosowane do ich potrzeb wsparcie, w tym doradztwo.

Przykładowe potencjalne usługi to:

  • Identyfikacja i rozwój projektu
  • Budowanie potencjału administracji regionalnych i lokalnych oraz innych kluczowych interesariuszy
  • Wsparcie dla przejrzystych, integracyjnych i skutecznych mechanizmów zarządzania wdrażaniem TJTP
  • Zaangażowanie i mobilizacja interesariuszy
  • Kampanie podnoszące świadomość i strategie komunikacji
  • Wsparcie w angażowaniu się we współpracę transgraniczną z innymi regionami FST

JTP GROUNDWORK koncentruje się wyłącznie na terytoriach z zatwierdzonymi Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji, takich jak gminy, władze regionalne i partnerzy społeczno-gospodarczy, a także Instytucje Zarządzające aktywnie przyczyniające się do procesu sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym lub wspólnotowym.

Podstawową ideą tego wsparcia jest współtworzenie rozwiązań z odbiorcami w celu zwiększenia własności i rozwijania długoterminowego potencjału. Po wybraniu przez Komisję, beneficjenci wspólnie opracują zakres i rodzaj usług pomocy technicznej. Wsparcie będzie zapewniane w formie spotkań bezpośrednich i internetowych, warsztatów itp. Dla każdego wybranego wnioskodawcy zostanie zorganizowane specjalne wydarzenie.

Nabór wniosków trwać będzie do 28 lutego 2023 r.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie.

Skontaktuj się 

Nowe pole

7 + 7 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl