Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

7 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Po prezentacji dokumentu miała miejsce dyskusja, dotycząca przede wszystkim przyszłości regionu w kontekście planowanych kierunków działań, wzmacniających potencjał i konkurencyjność regionu łódzkiego.

Więcej

29 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Tematem spotkania był projekt nowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Zaprezentowano wstępne założenia Strategii, uwzględniające wyniki przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej województwa oraz omówiono główne wyzwania rozwojowe dla regionu łódzkiego na najbliższe lata.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

13 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl