Aktualności

W dniu 14 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 189/22 przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wyciąg z projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postaci wydruku z systemu elektronicznej wymiany danych SFC2021. W dniu 15 marca 2022 r. dokumenty zostały oficjalnie przesłane do Komisji Europejskiej, razem z projektem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko. Oznacza to rozpoczęcie formalnych negocjacji.

Ze szczegółami przekazanych dokumentów można zapoznać się także pod linkiem: https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5391-przekazanie-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-do-komisji-europejskiej

 

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Departamentem Polityki Regionalnej:

Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33

Ilona Piątek-Trzebińska tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – projekt

Skontaktuj się 

Nowe pole

14 + 8 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl