Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi informacjami dotyczącymi możliwości finansowania działań w ramach Zielonego Ładu. W zakładce Sprawiedliwa Transformacja UŁ – Europejski Zielony Ład znajdują się informacje o:

  1. drugim naborze wniosków EUI Cities Innovative Actions;
  2. przewodniku Parlamentu Europejskiego po finansowaniu UE – wydanie z 2023 r.;
  3. umowie spółek (Covenant of Companies) – nowej inicjatywie pilotażowej Komisji Europejskiej.

Skontaktuj się 

Nowe pole

15 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl