Aktualności

15 marca 2021 r. rozpoczynamy cykl spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Planowane są łącznie 4 spotkania konsultacyjne zgodnie z założonym harmonogramem:

  • 15 marca br. godz. 10:00-12:30 – konsultacje z przedstawicielami JST
  • 15 marca br. godz. 13:00-15:30 – konsultacje z przedstawicielami JST
  • 19 marca br. godz. 10:00-12:30 – konsultacje z przedstawicielami różnych środowisk (m.in. szkolnictwa wyższego, edukacji, instytucji kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i instytucji rolniczych, przedsiębiorców, IOB, NGO, sektora transportu i logistyki)
  • 19 marca br. godz. 13:00-15:30 – konsultacje z przedstawicielami JST

Wszystkie spotkania zostały zaplanowane w formule online, a transmisja dostępna będzie na kanale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na YouTube.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Konsultowany dokument jest dostępny w zakładce Konsultacje społeczne

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 można zgłaszać do 9 kwietnia 2021 r.

Skontaktuj się 

Nowe pole

5 + 8 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl