Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Zarząd Województwa Łódzkiego zakończył proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, trwających od 5 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. W tym czasie, przeprowadzono spotkania online:

  • 15 marca 2021 r., godz. 10-12:30 oraz godz. 13-15:30 – dla przedstawicieli JST,
  • 19 marca 2021 r., godz. 10-12:30 – dla przedstawicieli różnych środowisk (m.in. edukacji, szkolnictwa wyższego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i instytucji rolniczych, przedsiębiorców, IOB, NGO, sektora transportu i logistyki),
  • 19 marca 2021 r., godz. 13-15:30 – dla przedstawicieli JST.

Zainteresowani mieszkańcy mogli śledzić spotkania konsultacyjne na kanale Województwa Łódzkiego na YouTube. Również na kanale zamieszczone są zapisy wszystkich przeprowadzonych spotkań.

Podczas konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się z projektem Strategii oraz wyrażenia uwag i wniosków za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag.

Uwagi i wnioski należało składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do SRWŁ 2030”, za pośrednictwem:

  • internetu na adres e-mail: pr@lodzkie.pl

  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:

          Departament Polityki Regionalnej

          Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

          al. Piłsudskiego 8

          90-051 Łódź

  • w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

Skontaktuj się 

Nowe pole

10 + 11 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl