Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, trwających od 29 listopada 2019 r. do 8 stycznia 2020 r.

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z projektem Strategii oraz wyrażenia swoich uwag i wniosków, które można przekazać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag:Sprawozdanie z konsultacji społecznych SRWŁ 2030, Tabela – zestawienie uwag

  • drogą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

lub ustnie do protokołu w Departamencie Polityki Regionalnej ul. Tuwima 22/26, pok. 612, w dniach pracy Urzędu od godziny 8:00 do 16:00.

Podczas konsultacji społecznych przewidziane są także spotkania w regionie z przedstawicielami różnych środowisk m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg następującego harmonogramu:

  • 3 grudnia 2019 r. – Łódź,
  • 5 grudnia 2019 r. – Łódź,
  • 10 grudnia 2019 r. – Łódź,
  • 11 grudnia 2019 r. – Piotrków Trybunalski,
  • 13 grudnia 2019 r. – Łowicz,
  • 16 grudnia 2019 r. – Sieradz.

projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

formularz zgłaszania uwag

prezentacja SRWŁ 2030 na spotkania konsultacyjne

7 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Sprawozdanie z konsultacji społecznych SRWŁ 2030. Dokument stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz z analizą zgłoszonych uwag, opinii, postulatów, które posłużą do dalszych prac nad Strategią.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych SRWŁ 2030,

Tabela – zestawienie uwag

Skontaktuj się 

Nowe pole

4 + 6 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl