Aktualności

Proces opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wkroczył w końcowy etap. Zarząd Województwa Łódzkiego, podczas posiedzenia, które odbyło się 28 kwietnia 2021 r. przyjął

Rozmowy z przedstawicielami samorządów terytorialnych różnego szczebla, partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi przeprowadzone w trakcie konsultacji oraz  analiza zgłoszonych uwag, opinii i postulatów, posłużyły uzupełnieniom i korektom dokumentu, dzięki czemu Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął także

Kolejnym krokiem będzie przekazanie dokumentu Sejmikowi Województwa Łódzkiego w celu jego uchwalenia.

Skontaktuj się 

Nowe pole

8 + 10 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl