Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Zakończenie konsultacji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

W dniu 29 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W uchwalonym dokumencie przedstawiona została koncepcja sprawiedliwej transformacji w województwie łódzkim, która związana jest z przygotowaniem do uruchomienia w regionie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jego zadaniem jest wsparcie regionów węglowych dotkniętych negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Plan został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, celem dalszego procedowania i negocjacji na szczeblu europejskim.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 613/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 613/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych -Tabela nr 1

Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu
7 czerwca br. projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, w dniu 8 czerwca br. rozpocznie się proces konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.

Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest
z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji,
w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Termin składania uwag do dokumentu:
Od 8 do 21 czerwca 2021 r. do godziny 16.00.

Forma składania:
Uwagi można składać zgodnie ze wzorem formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transformacja@lodzkie.pl bądź pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

  1. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Dane kontaktowe:
W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Formularz uwag i wniosków

Skontaktuj się 

Nowe pole

12 + 7 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

transformacja@lodzkie.pl