Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 7 czerwca br. projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, w dniu 8 czerwca br. rozpocznie się proces konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.

Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Termin składania uwag do dokumentu:
Od 8 do 21 czerwca 2021 r. do godziny 16.00.

Forma składania:
Uwagi można składać zgodnie ze wzorem formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transformacja@lodzkie.pl bądź pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Dane kontaktowe:
W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

 

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Formularz składania uwag

Skontaktuj się 

Nowe pole

14 + 3 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

transformacja@lodzkie.pl