Aktualności

Seminarium organizowane przez Komisję Europejską i Wspólnotowe Centrum Badawcze dotyczące narzędzia online do samooceny strategii zrównoważonego rozwoju miast (SAT4SUD), 25.11.2021 r. 10:00-12:00

SAT4SUD (Self-Assessment Tool for Sustainable Urban Development strategies) to narzędzie online opracowane w celu oceny strategii miejskich, rozpoznawania mocnych stron i identyfikowania możliwości poprawy. Narzędzie ma na celu wspieranie władz miejskich, w szczególności tych, które korzystają lub planują skorzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także instytucji zarządzających zainteresowanych wspieraniem rozwoju miast w swoich regionach i państwach członkowskich.

Narzędzie będzie dostępne do połowy listopada pod linkiem:

https://urban.jrc.ec.europa.eu/sat4sud/en

Podczas seminarium eksperci i decydenci będą dyskutować nad możliwościami zastosowania i wartością dodaną SAT4SUD dla całego cyklu życia strategii miejskich – od projektu do wdrożenia, monitorowania i oceny.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Program seminarium i formularz rejestracyjny jest dostępny pod linkiem:

https://sat4sud.tw.events/en/programme

Skontaktuj się 

Nowe pole

2 + 5 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl