Aktualności

Wsparcie dla samorządów:

Projekt: ,,GovTech inno_Lab lnnowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności”

– Informujemy o możliwości bezpłatnego udziału w pilotażowym projekcie GovTech inno_LAB finansowanym ze środków Programu Operacyjnego lnteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie: 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji).

– Celem pilotażu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu określonych w Prawie Zamówień Publicznych.

– Jednym z trzech operatorów środków w programie, wybranych przez PARP jest Małopolska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Do jej zadań należą: przeprowadzenie naboru JST z całego kraju, udzielenie wsparcia w identyfikacji adekwatnych, innowacyjnych rozwiązań służących zadaniom JST, a finalnie przeprowadzenie samorządów przez proces wyboru najlepszej rynkowej oferty, mającej na celu wdrożenie usprawnienia. Główną wartością programu jest wprowadzenie innowacji do polskiej administracji oraz wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach.

– Specjalistyczne, darmowe doradztwo i udział w szkoleniach zapewni pracownikom wspieranych organizacji niezbędną wiedzę i umiejętności do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w jednostce oraz wypracowania nowoczesnego modelu zarządzania zamówieniami publicznymi.

– Więcej szczegółowych informacji o programie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.marr.pl/govtech/ . Dane kontaktowe operatora środków:

Infolinia Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

tel. 12 617 66 00

e-mail: marr@marr.pl.

Skontaktuj się 

Nowe pole

8 + 15 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl