Aktualności

Związek Miast Polskich w partnerstwie z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych ogłosił nową edycję konkursu dla JST Samorządowy Lider Zarządzania „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”. 

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Rozwój lokalny! Ramię w ramię z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz OECD, w tym również z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

Tematyka konkursu w 2022 roku dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez samorządy miejskie na rzecz poprawy komunikacji, zwiększania zaangażowania mieszkańców oraz zasad współzarządzania rozwojem lokalnym.

Konkurs skierowany jest do wszystkich miast i gmin miejsko-wiejskich w Polsce.

Nagroda główna to wyjazd studyjny do Norwegii dla przedstawicieli miasta i oczywiście zaszczytny tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania 2022!

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 12 grudnia 2022 r.

Szczegóły konkursu, formularz, harmonogram i inne profity wynikające z niego dla miast znajdują się na stronie internetowej Związku Miast Polskich.

Skontaktuj się 

Nowe pole

11 + 8 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl