Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

29 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Tematem spotkania był projekt nowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Zaprezentowano wstępne założenia Strategii, uwzględniające wyniki przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej województwa oraz omówiono główne wyzwania rozwojowe dla regionu łódzkiego na najbliższe lata.

Więcej

Zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym dotyczącym Kontraktów Terytorialnych, Minister Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z zarządami województw, opracował Informację o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, która następnie została przekazana Radzie Ministrów oraz Sejmikowi Województwa Łódzkiego.

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku stanowi wykonanie art. 14r ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych na koniec 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji przedsięwzięć priorytetowych uwzględnionych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego.

Informacja o realizacji KT w 2018 roku

 

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

1 + 1 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl