Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

5 grudnia 2019 r. w sali sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko do SRWŁ 2030. Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk. Samorząd regionalny reprezentowała ponadto Dyrekcja oraz pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ oraz Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego – jednostek odpowiedzialnych za opracowanie Strategii.

W spotkaniu aktywny udział wzięli przedstawiciele m.in. środowiska akademickiego, instytucji badawczych, ochrony zdrowia, kultury, edukacji i pomocy społecznej do których było adresowane drugie ze spotkań konsultacyjnych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej regionu oraz przedstawiono najważniejsze wyzwania, przed którymi stanie województwo łódzkie w najbliższym dziesięcioleciu. Omówiono cele i kierunki działań odpowiadające na wskazane wyzwania, oraz sposób ich wdrożenia i finansowania. Następnie odbyła się dyskusja, z której wnioski zostaną przeanalizowane i wykorzystane do dalszych prac nad dokumentem.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omówioną podczas spotkania.

 

Więcej

3 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko do SRWŁ 2030. Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk. Samorząd regionalny reprezentowała ponadto Dyrekcja oraz pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ oraz Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego – jednostek odpowiedzialnych za opracowanie Strategii.

W spotkaniu aktywny udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: łódzkiego wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego i miasta Łodzi, do których było adresowane pierwsze ze spotkań konsultacyjnych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej regionu oraz przedstawiono najważniejsze wyzwania, przed którymi stanie województwo łódzkie w najbliższym dziesięcioleciu. Omówiono cele i kierunki działań odpowiadające na wskazane wyzwania, oraz sposób ich wdrożenia i finansowania. Następnie odbyła się dyskusja, z której wnioski zostaną przeanalizowane i wykorzystane do dalszych prac nad dokumentem.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omówioną podczas spotkania.

 

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

1 + 15 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl