Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

NetZeroCities jest częścią programu badań i innowacji „Horyzont Europa” wspierającego Europejski Zielony Ład. Ma na celu pomoc miastom w pokonaniu obecnych barier strukturalnych, instytucjonalnych i kulturowych, przed którymi stoją, w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku. Inicjatywa wspiera unijną misję „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.”. Na liście tych miast znajduje się także Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawa oraz Wrocław. Projekt działa jako platforma zorientowana na usługi, wspierana przez światowej klasy praktyków.

Nowe i istniejące narzędzia, zasoby i wiedza specjalistyczna są opracowywane i promowane w ramach kompleksowej platformy dostępnej dla wszystkich miast za pośrednictwem portalu internetowego. Ponadto NetZeroCities wspiera serię programów pilotażowych, które pomagają w szybkim zdobywaniu wiedzy na temat sposobów osiągnięcia neutralności klimatycznej w skali miasta, a także poprowadzi program twinningowy, aby umożliwić wzajemne uczenie się.

Platforma misji rozszerza obecnie część swojego wsparcia na europejskie miasta, które nie są częścią misji, ale planują osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Aby zapewnić najskuteczniejsze wsparcie, zaangażowani w prace eksperci muszą ocenić ich potrzeby. W tym celu opracowana została ankieta, którą można wypełnić do 17 maja br.

Dodatkowo, szczegółowy opis różnych form wsparcia dostępnych w ramach programu NetZeroCities dla miast spoza misji znajduje się tutaj.

Wśród tych możliwości warto zwrócić uwagę na Program Twinning Learning, który ma na celu wspieranie replikacji i uczenia się poprzez dopasowywanie miast bliźniaczych do miast uczestniczących w programie miast pilotażowych. Zaproszenie do przyłączenia się do Programu jest otwarte do 31 maja br. Więcej informacji, w tym szczegółowe wytyczne dotyczące zaproszenia, można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

Więcej

Newsletter Green Deal Funding

Najnowsze informacje o możliwościach pozyskania finansowania w ramach Zielonego Ładu. W poniższym biuletynie informujemy o możliwościach finansowania i inicjatywach wspierających zrównoważony rozwój i przejście na neutralność klimatyczną. W tym wydaniu skupiono się na finansowaniu projektów w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz wzajemnym uczeniu się od miast ambitnych klimatycznie.

  1. EIB Adaptation Days 2024 – zaproszenie dla władz lokalnych i regionalnych do omówienia możliwości finansowania adaptacji do zmian klimatu i uzyskania porad ekspertów na temat pomysłów na projekty i planów inwestycyjnych.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy (Luksemburg i online).

Szczególnie interesująca będzie sesja 24 kwietnia br. adresowana do miast i władz lokalnych, która skupi się na barierach inwestycyjnych i potencjalnych pomysłach na pokonanie tych barier. Będzie także możliwość omówienia pomysłów na projekty i plany inwestycyjne z ekspertem Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dowiedz się więcej o wydarzeniu i zarejestruj się tutaj.

  1. MIP4Adapt nowy przewodnik dotyczący finansowania wspierania adaptacji do klimatu w regionach UE

Przewodnik zawiera przegląd różnorodnych źródeł i instrumentów finansowania, w tym dotacji, partnerstw publiczno-prywatnych, finansowania społecznościowego i funduszy filantropijnych, których celem jest wspieranie finansowania regionalnych inicjatyw w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.

Przewodnik dostępny jest tutaj.

  1. Misja miast UE – wezwanie do tworzenia miast bliźniaczych

Czy Twoje miasto angażuje się w walkę ze zmianami klimatycznymi i jest zainteresowane uczeniem się od innych miast? 20-miesięczny program nauczania twinningowego wspiera miasta partnerskie w uczeniu się innowacyjnych rozwiązań od miast pilotażowych Misji Miast oraz ich implementowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj. Dalsze dokumenty i wskazówki dotyczące składania wniosków są udostępnione na tej stronie.

Otwarcie naboru: poniedziałek, 8 kwietnia 2024 r.

Aktualne informacje o Green Deal Funding możesz znaleźć tutaj.

 

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

15 + 1 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl