Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu:

EUROPEJSKA INICJATYWA MIEJSKA – DZIAŁANIA INNOWACYJNE

Celem Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do towarów o obiegu zamkniętym i mniej emisyjnych, które sprzyjają regeneracji przyrody i chronią różnorodność biologiczną.

Inicjatywa NEB wzywa nas wszystkich do wyobrażenia sobie i zbudowania razem zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej przyszłości.

W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków EUI-IA finansowane będą projekty mające na celu dostarczenie namacalnych, rzeczywistych przykładów interwencji NEB, które w pełni uwzględniają trzy podstawowe wartości NEB takie jak:

 • zrównoważony rozwój,
 • integracja społeczna,
 • estetyka;

- Wnioski mogą składać organy miejskie zamieszkałe przez co najmniej 50 000 mieszkańców,

- termin składania wniosków upływa 19 stycznia 2023 o godz. 14.00,

- każdy projekt może otrzymać maksymalnie 5 milionów euro współfinansowania (do 80% kosztów kwalifikowalnych), a okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 3,5 roku,

- zaproszenie do składania wniosków EUI-IA nie będzie miało formy nakazowej w odniesieniu do charakteru oczekiwanych wniosków. Zachęca się jednak miasta do uwzględnienia czterech następujących tematów, które mają największy potencjał do generowania innowacyjnych rozwiązań, a mianowicie:

 • Budowa i renowacja w duchu cyrkularności oraz neutralności węglowej,
 • Zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego,
 • Adaptacja i przekształcanie budynków pod kątem przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych,
 • Regeneracja przestrzeni miejskich.

Zakres wymagań i obowiązków

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach internetowych:

https://www.urban-initiative.eu/

https://new-european-bauhaus.europa.eu/about_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Więcej

Zaproszenie do projektu:

EUTEENS4GREEN - Nowe pokolenie młodych ambasadorów zielonej transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu

Komisja Europejska daje możliwość sfinansowania projektów prowadzonych przez młodzież, polegających na działaniach na rzecz zielonej transformacji w regionach Unii Europejskiej, objętych Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

 • Celem projektów jest identyfikacja i zaangażowanie grup społecznych dotkniętych negatywnymi skutkami przejścia na zieloną gospodarkę,
 • przyznane granty finansowe przyczynią się do uwolnienia potencjału młodego pokolenia, zwiększenia zaangażowania i mobilizacji w społeczeństwie na terenach objętych transformacją,
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 EUR,
 • termin składania wniosków: 3 listopada 2022r.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach internetowych:

https://euteens4green.org/

https://participate.euteens4green.org/

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIsd-qupz4vHdE6sVuJqfhbhh0X24EYq_bR?_x_zm_rtaid=kNpFbMwnTOmx9jSmHVWYGg.1665133262930.36d219100817feda95635bafd58cc65e&_x_zm_rhtaid=132#success

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

6 + 7 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl