Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Wsparcie dla samorządów:

Projekt: ,,GovTech inno_Lab lnnowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności"

- Informujemy o możliwości bezpłatnego udziału w pilotażowym projekcie GovTech inno_LAB finansowanym ze środków Programu Operacyjnego lnteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie: 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji).

- Celem pilotażu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu określonych w Prawie Zamówień Publicznych.

- Jednym z trzech operatorów środków w programie, wybranych przez PARP jest Małopolska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Do jej zadań należą: przeprowadzenie naboru JST z całego kraju, udzielenie wsparcia w identyfikacji adekwatnych, innowacyjnych rozwiązań służących zadaniom JST, a finalnie przeprowadzenie samorządów przez proces wyboru najlepszej rynkowej oferty, mającej na celu wdrożenie usprawnienia. Główną wartością programu jest wprowadzenie innowacji do polskiej administracji oraz wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach.

- Specjalistyczne, darmowe doradztwo i udział w szkoleniach zapewni pracownikom wspieranych organizacji niezbędną wiedzę i umiejętności do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w jednostce oraz wypracowania nowoczesnego modelu zarządzania zamówieniami publicznymi.

- Więcej szczegółowych informacji o programie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.marr.pl/govtech/ . Dane kontaktowe operatora środków:

Infolinia Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

tel. 12 617 66 00

e-mail: marr@marr.pl.

Więcej

Od 26 do 30 czerwca 2022 r. odbędzie się 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w Katowicach. Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie, które odbywać się będzie pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości", a w programie znajdują się także liczne odniesienia do procesu rewitalizacji. Rejestracja na WUF11 odbywa się na stronie internetowej UN-Habitat do 22 czerwca.

Zachęcamy także do śledzenia strony internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącej WUF11 oraz profilu na Facebooku "WUF11 - cities of the future". Oprócz informacji o samym wydarzeniu, znajdują się tam także artykuły o polityce miejskiej, wideo i podcasty. Pierwszy podcast to rozmowa o ludzkim wymiarze planowania przestrzennego na przykładzie doświadczeń z Wałbrzyskiego pilotażu w zakresie rewitalizacji.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

9 + 14 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl