Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Wysłuchanie Publiczne skierowane jest do mieszkanek i mieszkańców województwa łódzkiego, a szczególnie regionu bełchatowskiego.

Wydarzenie online odbędzie się 24 listopada w godzinach 10:00 – 15:00

Organizatorami wysłuchania są: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym na temat przyszłości regionu bełchatowskiego.

Wysłuchanie odbędzie się online, 24 listopada 2022 r., w godz. 10.00-15.00.

W czasie wysłuchania uczestnicy mogą wyrazić swoje opinie na temat przyszłości regionu i przedstawić własne pomysły. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, którzy po przedstawieniu swojego stanowiska będą słuchać wyrażanych opinii.

Aby wziąć udział w Wysłuchaniu, należy się zarejestrować poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 22.11.2022 do godz. 10.00.

W Wysłuchaniu udział wezmą przedstawiciele/ki m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Zarządu Województwa Łódzkiego, samorządów lokalnych, uczelni wyższych, instytucji badawczych, organizacji społecznych i pozarządowych, gospodarczych, przedsiębiorstw, a co najważniejsze mieszkańcy i mieszkanki regionu.

Więcej informacji pod linkiem: http://sprawiedliwa-transformacja.pl/wysluchanie-region-belchatowski/.

Więcej

Związek Miast Polskich w partnerstwie z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych ogłosił nową edycję konkursu dla JST Samorządowy Lider Zarządzania „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”. 

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Rozwój lokalny! Ramię w ramię z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz OECD, w tym również z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

Tematyka konkursu w 2022 roku dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez samorządy miejskie na rzecz poprawy komunikacji, zwiększania zaangażowania mieszkańców oraz zasad współzarządzania rozwojem lokalnym.

Konkurs skierowany jest do wszystkich miast i gmin miejsko-wiejskich w Polsce.

Nagroda główna to wyjazd studyjny do Norwegii dla przedstawicieli miasta i oczywiście zaszczytny tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania 2022!

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 12 grudnia 2022 r.

Szczegóły konkursu, formularz, harmonogram i inne profity wynikające z niego dla miast znajdują się na stronie internetowej Związku Miast Polskich.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

2 + 6 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl