Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Zapraszamy na konferencję poświęconą Mechanizmowi Sprawiedliwej Transformacji pn. „Jak instrumenty dłużne i usługi doradcze EBI mogą wesprzeć sprawiedliwą transformację” organizowaną przez Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Komisją Europejską i Województwem Śląskim

Konferencję otworzą przemówienia:

prof. Teresy Czerwińskiej, wiceprezes EBI,

Elisy Ferreiry, Komisarz KE ds. Spójności i Reform

oraz Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (MST) jest jednym z kluczowych filarów Europejskiego Zielonego Ładu, a podregiony górnicze w Polsce są wśród głównych beneficjentów MST. Mechanizm ten składa się ze środków bezzwrotnych z I Filaru, czyli Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ale również
z instrumentów zwrotnych, tj. II Filaru - komponentu sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU oraz III Filaru – instrumentu pożyczkowego dla sektora publicznego. Instrumenty wsparte są szeroką ofertą doradczą.

Podczas konferencji przedstawiona zostanie oferta produktów zwrotnych w ramach II i III Filaru MST oraz omówione szczegółowo zostaną dostępne instrumenty doradcze w ramach InvestEU Advisory HUB, JASPERS, Target oraz Platformy Sprawiedliwej Transformacji. Wydarzenie w województwie śląskim posłuży szerzeniu wiedzy o możliwościach pozyskania środków finansowych na rzecz inwestycji realizowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.

Prelegentami na konferencji będą przede wszystkim przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej, którzy mają szerokie doświadczenie w zakresie funduszy MST.

Data konferencji: 30 maja 2023 roku, godz. 10.00-15.00

Miejsce: Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice

Możliwy jest tylko udział stacjonarny.

Strona wydarzenia: Link

Link do rejestracji: Link

 

Więcej

W dniu 14 kwietnia br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 317/23 przyjął Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa oraz Prognozę oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. TPST WŁ został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 9072 z dnia 5 grudnia 2022r. i dokument jest częścią przyjętego Uchwałą ZWŁ 1119/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Ogłoszenie wraz z przyjętymi dokumentami dostępne jest w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, Serwisie Internetowym Województwa Łódzkiego oraz w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania:

1. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego
2. Prognoza oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego
3. Uzasadnienie
- Tabela nr 1 do załącznika nr 3
- Tabela nr 2 do załącznika nr 3
4. Podsumowanie
5. Ogłoszenie

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

9 + 14 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl