Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, trwających od 5 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii oraz wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Więcej informacji w zakładce Konsultacje społeczne.

Więcej

W związku z trwającymi pracami nad ostatecznym kształtem Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 i wskazaniem Obszarów Strategicznej Interwencji, w dniach 16 i 24 lutego 2021 r. odbyły się spotkania konsultacyjne w formule on-line.

W trakcie spotkań omówiono możliwości rozwoju partnerstw oraz wstępne warunki realizacji zintegrowanych przedsięwzięć w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz gmin wchodzących w skład Miejskich Obszarów Funkcjonalnych proponowanych do ujęcia w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030:

  • MOF ośrodka wojewódzkiego,
  • MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask,
  • MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno.

Prezentacje:

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

4 + 1 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl