Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

W związku z podaniem do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, przez 21 dni możliwe było składanie uwag i wniosków do Założeń do TPST WŁ. Proces zakończył się 30 listopada 2020 r. Zarejestrowanych zostało 29 formularzy z uwagami i wnioskami. Zostaną one rozpatrzone, poddane analizie oraz uwzględnione w kolejnym etapie opracowywania TPST WŁ.

Więcej

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (TPST WŁ). Założenia do dokumentu oraz formularz uwag i wniosków dostępne będą na stronach www.rpo.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl. Uwagi i wnioski będzie można składać w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia (do 30 listopada 2020 r.).

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem TPST WŁ istnieje możliwość zgłaszania przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zgłaszane propozycje projektów będą wsparciem w programowaniu zasobów Funduszu oraz tworzeniu ww. Planu.

Termin składania propozycji przedsięwzięć:
do 11 grudnia 2020 r. do godziny 16.00.

Forma składania wstępnej propozycji przedsięwzięć:
Należy składać wstępną propozycję przedsięwzięcia zgodnie z wzorem formularza, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transformacja@lodzkie.pl.

Dane kontaktowe:
W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10
  • Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Wzór formularza przedsięwzięcia w ramach TPST WŁ

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

13 + 1 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl