Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Zarządzanie dziedzictwem na poziomie lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”.

Prowadzone przez ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa szkolenie ma na celu wsparcie podmiotów lokalnych w procesie codziennego zarządzania dziedzictwem.

Jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym:

  • urzędników odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne w gminach,
  • pracowników instytucji kultury,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • przedsiębiorców,
  • właścicieli zabytków.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, w trybie modułowym, w dniach 20, 21, 27, 29 kwietnia i 10 maja. Obowiązuje rejestracja na poszczególne moduły:

20 kwietnia: https://app.livewebinar.com/874-750-050

21 kwietnia: https://app.livewebinar.com/833-965-702

27 kwietnia: https://app.livewebinar.com/731-745-439

29 kwietnia: https://app.livewebinar.com/899-141-474

10 maja: https://app.livewebinar.com/465-320-244

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@nid.pl

Harmonogram szkolenia

Program szkolenia

Więcej

W dniu 14 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 189/22 przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wyciąg z projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postaci wydruku z systemu elektronicznej wymiany danych SFC2021. W dniu 15 marca 2022 r. dokumenty zostały oficjalnie przesłane do Komisji Europejskiej, razem z projektem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko. Oznacza to rozpoczęcie formalnych negocjacji.

Ze szczegółami przekazanych dokumentów można zapoznać się także pod linkiem: https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5391-przekazanie-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-do-komisji-europejskiej

 

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Departamentem Polityki Regionalnej:

Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33

Ilona Piątek-Trzebińska tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – projekt

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

9 + 9 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl