Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż rozpoczęła się VII edycja  Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”!

Celem tej inicjatywy jest zaangażowanie mieszkańców naszego województwa w proces współdecydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, mogących mieć bezpośredni wpływ na najbliższe otoczenie każdego z nas.

Projekty mające szansę realizacji w ramach BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” może zgłosić każdy mieszkaniec województwa łódzkiego.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdziecie Państwo pod linkiem.

Aby ułatwić zgłaszanie zadań, zachęcamy do korzystania z generatora BO 2024.

Osoby zainteresowane udziałem w VII edycji  Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, mogą liczyć na pomoc i wsparcie. Pod tym linkiem znajdziecie Państwo listę osób, które z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania.

Nabór potrwa do 3 marca!

Serdecznie zapraszamy!

Więcej

W poniedziałek 6 lutego 2023 r. na Platformie Sprawiedliwej Transformacji ogłoszony został nabór wniosków w zakresie ukierunkowanej pomocy technicznej: JTP GROUNDWORK, która będzie wspierać regiony kwalifikujące się do wsparcia w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, we wdrażaniu ich Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.

Komisja Europejska zapewni kwalifikującym się regionom dostosowane do ich potrzeb wsparcie, w tym doradztwo.

Przykładowe potencjalne usługi to:

  • Identyfikacja i rozwój projektu
  • Budowanie potencjału administracji regionalnych i lokalnych oraz innych kluczowych interesariuszy
  • Wsparcie dla przejrzystych, integracyjnych i skutecznych mechanizmów zarządzania wdrażaniem TJTP
  • Zaangażowanie i mobilizacja interesariuszy
  • Kampanie podnoszące świadomość i strategie komunikacji
  • Wsparcie w angażowaniu się we współpracę transgraniczną z innymi regionami FST

JTP GROUNDWORK koncentruje się wyłącznie na terytoriach z zatwierdzonymi Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji, takich jak gminy, władze regionalne i partnerzy społeczno-gospodarczy, a także Instytucje Zarządzające aktywnie przyczyniające się do procesu sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym lub wspólnotowym.

Podstawową ideą tego wsparcia jest współtworzenie rozwiązań z odbiorcami w celu zwiększenia własności i rozwijania długoterminowego potencjału. Po wybraniu przez Komisję, beneficjenci wspólnie opracują zakres i rodzaj usług pomocy technicznej. Wsparcie będzie zapewniane w formie spotkań bezpośrednich i internetowych, warsztatów itp. Dla każdego wybranego wnioskodawcy zostanie zorganizowane specjalne wydarzenie.

Nabór wniosków trwać będzie do 28 lutego 2023 r.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

5 + 6 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl