Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

11 czerwca 2019 r., Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę 802/19, na mocy której powołano do życia Regionalne Forum Terytorialnego WŁ w nowym składzie.

Forum pełni rolę opiniodawczo-doradczą dla Zarządu w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu. W składzie Forum znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa, samorządów gospodarczych i zawodowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, szkół wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych.

Zmiana składu Forum, wynikała przede wszystkim ze zmian kadrowych w urzędach i instytucjach reprezentowanych w Forum.

 

Więcej

28 sierpnia 2018 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (zmieniona Uchwałą Nr III/44/19 SWŁ z dnia 29 stycznia 2019 r.). Tym samym Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego wraz z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Ekspertami rozpoczął prace nad najważniejszym dokumentem samorządu województwa.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

14 + 4 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl