Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym dotyczącym Kontraktów Terytorialnych, Minister Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z zarządami województw, opracował Informację o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, która następnie została przekazana Radzie Ministrów oraz Sejmikowi Województwa Łódzkiego.

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku stanowi wykonanie art. 14r ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych na koniec 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji przedsięwzięć priorytetowych uwzględnionych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego.

Informacja o realizacji KT w 2018 roku

 

Więcej

11 czerwca 2019 r., Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę 802/19, na mocy której powołano do życia Regionalne Forum Terytorialnego WŁ w nowym składzie.

Forum pełni rolę opiniodawczo-doradczą dla Zarządu w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu. W składzie Forum znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa, samorządów gospodarczych i zawodowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, szkół wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych.

Zmiana składu Forum, wynikała przede wszystkim ze zmian kadrowych w urzędach i instytucjach reprezentowanych w Forum.

 

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

3 + 15 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl