Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

28 sierpnia 2018 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (zmieniona Uchwałą Nr III/44/19 SWŁ z dnia 29 stycznia 2019 r.). Tym samym Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego wraz z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Ekspertami rozpoczął prace nad najważniejszym dokumentem samorządu województwa.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

11 + 7 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl