Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

W dniu 29 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W uchwalonym dokumencie przedstawiona została koncepcja sprawiedliwej transformacji w województwie łódzkim, która związana jest z przygotowaniem do uruchomienia w regionie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jego zadaniem jest wsparcie regionów węglowych dotkniętych negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Plan został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, celem dalszego procedowania i negocjacji na szczeblu europejskim.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 613/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 613/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych -Tabela nr 1

Więcej

6 maja 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr XXXI/414/21, przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Dokument jest odpowiedzią władz regionu na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania. Przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

4 + 9 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl