Aktualności

Nabór w ramach inwestycji A 1.3.1

Ruszył nabór wniosków w ramach inwestycji A 1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy gmin.

Środki przeznaczone są na bezzwrotną refundację wydatków poniesionych przez gminy na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na sporządzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.

Nabór trwa od 21 maja 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to: 871 290 000,00 zł

Szczegółowe informacje poniżej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-wdrozenia-reformy-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-wsparcie-dla-gmin–inwestycja-a131

Skontaktuj się 

Nowe pole

11 + 15 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl